Ułatwienia dostępu

Rekrutacja do projektu

loga fundusze europejskie pl ujk eu

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

DOT. UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH METODĄ SYMULACJI DLA KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, iż od dnia 03.10.2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów stacjonarnych kierunku lekarskiego do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”

Rekrutacja  dotyczy:

-studentów III roku kierunku lekarskiego (nabór 2021/2020)

-studentów VI roku kierunku lekarskiego (nabór 2017/2018)

 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  03.10.2022  do 05.10.2022 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do pok. B 3.30

do Pani Ilony Foksay, al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57

Deklaracja uczestnictwa

Rekrutacja do projektu

loga fundusze europejskie pl ujk eu

REKRUTACJA DO PROJEKTU

-UNIWERSYTET LETNI

-ZAWODY SYMULACYJNE

Informujemy, iż od dnia 22.06.2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”

Rekrutacja  dotyczy:

-studentów  kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK

 Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  22.06.2022  do 01.07.2022 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. B pok. 3.30 do Pani Ilony Foksy, al. IX Wieków Kielc 19 a, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Rekrutacja uzupełniająca do projektu dot. szkoleń kadry dydaktycznej

loga fundusze europejskie pl ujk eu

Informujemy, iż od dnia 06.05.2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”

Rekrutacja  dotyczy n/w szkoleń:

□ Instruktor symulacji kurs zaawansowany

□ Egzaminator OSCE

□ Szkolenie w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym

 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  06.05.2022  do 11.05.2022 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. B pok. 3.30 do Pani Ilony Foksy, al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57

Rekrutacja do projektu dot. udziału w zajęciach prowadzonych metodą symulacji dla kierunku lekarskiego

loga fundusze europejskie pl ujk eu

 

Informujemy, iż od dnia 03.03.2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów stacjonarnych kierunku lekarskiego do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK” w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja  dotyczy:

- studentów V roku kierunku lekarskiego (nabór 2017/2018)

Rekrutacja uzupełniająca ma charakter wewnętrzny i trwa od 03.03.2022 do 07.03.2022 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do pok. B 3.30 do Pani Katarzyny Zielony, al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 78 62

Rekrutacja do projektu dot. udziału w zajęciach prowadzonych metodą symulacji dla kierunku lekarskiego

loga fundusze europejskie pl ujk eu

Informujemy, iż od dnia 22.01.2022 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”

Rekrutacja  dotyczy:

-studentów I roku kierunku lekarskiego studia stacjonarne (nabór 2021/2022)

 

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od  22.01.2022  do 10.02.2022 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. B pok. 3.30 do Pani Ilony Foksy, al. IX Wieków Kielc 19a, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57

REKRUTACJA DO PROJEKTU DOT. SZKOLEŃ KADRY DYAKATYCZNEJ/TECHNICZNEJ

loga fundusze europejskie pl ujk eu

Informujemy, iż od dnia 14.09.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „MEDICUS-centrum symulacji medycznej UJK”

Rekrutacja dotyczy n/w szkoleń:

□ Instruktor symulacji kurs podstawowy

□ Instruktor symulacji kurs zaawansowany

□ Egzaminator OSCE

□ Szkolenie w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym

□ Szkolenie – technik symulacji medycznej

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa od 14.09.2021 do 16.10.2021 r.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do bud. B pok. 3.30 do Pani Ilony Foksa, al. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce, tel. 041 349 69 57.

Szukaj

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet prowadzi kształcenie na 50 kierunkach studiów i blisko 150 specjalnościach z zakresu niemal wszystkich dziedzin naukowych, w tym humanistyki, nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i przyrodniczych, sztuki.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok