Ułatwienia dostępu

Polityka Jakości Zakładu Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej z Pracownią Histologii i Medycyny Sądowej

Zakład Patomorfologii UJK został powołany do realizacji  zadań dydaktycznych i naukowych w strukturach Collegium Medicum UJK. Zostało to podyktowane koniecznością stworzenia bazy naukowej dla potrzeb UJK oraz potrzebą podniesienia jakości badań patomorfologicznych, szczególnie w aspekcie badań onkologicznych.

Działania Zakładu realizują następujące cele strategiczne:

- zapewnienie możliwości rozwoju naukowego dla kadry naukowej w ramach projektów prowadzonych przez UJK,

- wspieranie wdrażania nowych metod diagnostycznych w patomorfologii,

- zapewnienie wiarygodnej analizy badań z zakresu patomorfologii oraz wybranych badań molekularnych celem optymalizacji leczenia,

- utrzymanie wysokiego poziomu jakości badań poprzez spełnianie kryteriów CEIVD,

- rozwój kompetencji pracowników poprzez cykliczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,

- udział w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych poświęconych jakości w patomorfologii.

Aby wesprzeć nasze działania w kierunku osiągania wyznaczonych celów wdrożyliśmy i ciągle doskonalimy System Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2015.  Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością traktujemy jako istotny środek podnoszenia jakości świadczonych usług pozwalający na uzyskanie satysfakcji klientów, a także pozwalający na skuteczne doskonalenie funkcjonowania firmy.

                                                                                          Kierownik  ZP UJK

Certyfikat potwierdzający realizację badań patomorfologicznych

Pierwszy tytuł dla patomorfologa

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości nadania tytuł Doctora Honoris Causa UJK prof. dr hab. n. med. Annie Nasierowskiej-Guttmejer

Za nami uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podczas którego tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzymała prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer.

Uroczystość miała charakter Święta Uczelni, była to okazja do pierwszych podsumowań kończącego się roku akademickiego 2021/22.

Podsumowanie roku

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK mówił o najważniejszych wydarzeniach bieżącego roku akademickiego i planach na przyszłość. W tej chwili na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego studiuje 10 232  studentów i 73 doktorantów, od 2020 roku nadano 11 tytułów doktora habilitowanego i 142 tytułów doktora. Pojawiły się nowe kierunki studiów, między innymi pielęgniarstwo w piotrkowskiej Filii, trwa nabór (wspólnie z Politechniką Świętokrzyską) na inżynierię biomedyczną, w 2023 roku uczelnia zamierza otworzyć kolejny kierunek – farmację. Nadal trwają rozmowy w sprawie utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego, powstają kliniki w kieleckich szpitalach. W lutym br. otwarto nowy budynek Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, od października br. studenci będą kwaterować się w odnowionym akademiku Melodia. W planach inwestycyjnych jest nowy budynek Wydziału Sztuki, opracowywane są jego założenia architektoniczne. Podczas minionych miesięcy miało miejsce kilka wydarzeń na naszej uczelni: w marcu br. miało miejsce posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, miesiąc później Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Było to czas zmagania się z pandemią i nową rzeczywistością, jaką przyniosła inwazja Rosji na Ukrainę. Uczelnia zaangażowała się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

Doceniona patomorfolgia

W drugiej części uroczystości tytuł Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego otrzymała prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer.  Laudację wygłosiła prof. dr hab. Marianna Janion, dziekan Collegium Medicum UJK. Prof. Anna Nasierowska-Guttmejer to wybitna polska uczona w zakresie patomorfologii i diagnostyki patamorfologicznej oraz onkologicznej. Prof. Marianna Janion podkreśliła zasługi nowej doktor hc dla Collegium Medicum UJK. Podczas pracy w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego prof. Nasierowska-Guttmejer przyczyniła się do powstania Zakładu Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej, którym obecnie kieruje dr hab. Piotr Lewitowicz, prof. UJK. – Przyznanie tytułu doktora honorowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Jestem wzruszona z tego powodu, ale traktuję to jako uznanie nie tylko dla mojego dorobku i pracy, ale jako wyróżnienie dla naszego całego środowiska patomorfologów w Polsce, które liczy 421 lekarzy – mówiła prof.  Anna Nasierowska-Guttmejer. W swoim wykładzie przedstawiła historię i rolę patomorfologii w medycynie. – Patomorfolog to specjalista, który niewiele mówi, a pacjenci niewiele wiedzą o nim. Zawsze jest w cieniu chirurga czy onkologa, z dala od zgiełku przychodni, oddziału, kliniki, pochylony nad mikroskopem w laboratorium – mówiła prof. Nasierowska-Guttmejer. Współczesna patamorfologia określana jest jako „GPS onkologii”, a patomorfolog kieruje ręką chirurga, a wręcz jego myśleniem klinicysty, onkologa. Przybyli goście podkreślali, że to pierwszy akademicki tytuł honorowy, który trafił do lekarza tej specjalizacji.

Nowa doktor honorowa UJK podziękowała swoim współpracownikom i przyjaciołom, których wielu przyjechało na kielecką uroczystość. Osobne słowa skierowała do najbliższych, którzy pojawili się w Rektoracie UJK, dziękując im za wyrozumiałość.

Prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer jest 19 doktorem honorowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Zapis uroczystości, w tym wykład prof. dr hab. Anny Nasierowskiej - Guttmejer, doctor honoris causa UJK dostępny jest na stronie: 

.

Zdjęcie oraz informacja - Piotr Burda

 

Szukaj