I Cel programu

§ 1.

PROGRAM ŚWIADOMEJ DONACJI ZWŁOK, zwany dalej Programem, ma na celu pozyskiwanie świadomych ofiarodawców swojego ciała po śmierci do realizowanych badań naukowych oraz celów dydaktycznych, wynikających z programów studiów i kształcenia podyplomowego prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.