I Cel programu

§ 1.

Program Świadomej Donacji Zwłok w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (zwany dalej Programem) ma na celu pozyskiwanie świadomych ofiarodawców swojego ciała po śmierci do realizowanych badań naukowych oraz celów dydaktycznych, wynikających z programów studiów i kształcenia podyplomowego prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.