Ułatwienia dostępu

Praca dziekanatu w okresie sesji w dniach 1.02-27.02.2024r.

 

Informujemy, że Dziekanat w dniach 1.02-27.02.2024 nie dyżuruje w soboty.

Zajęcia z Rehabilitacji z Prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. Markiem Żakiem

Nasza uczelnia pochwalić się może znakomitymi wykładowcami którzy nieustannie rozwijają swoją karierę naukową.

Prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. Marek Żak w ostatnim czasie zdobył tytuł Profesora belwederskiego, czego mu ogromnie gratulujemy!

Studenci chwalą Profesora nie tylko za niesamowitą wiedzę, ale także za umiejętność nawiązywania znakomitego kontaktu ze studentami.

Poniżej zdjęcie z 19.01.2024 r. w trakcie zajęć z Rehabilitacji kierunku Lekarskiego English Division.

Zdjęcie z zajęć Rehabilotacja

Noc biologów 2024

Noc Biologów na stałe zagościła w kalendarzu imprez Instytut Biologii UJK i spotyka się niesłabnącym zainteresowaniem uczestników. Tegoroczna odsłona przyciągnęła blisko 1000 osób!

- Noc Biologów jest wspaniałą tradycją. Cieszę się, że jako uczelnia możemy przygotować ofertę, która trafia zarówno do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich, jak i nauczycieli - mówił podczas wydarzenia prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Rektor UJK.
 fot

prof. Dorota Zarębska-Michaluk i prof. Marek Żak

Nominacje profesorskie dla wykładowców UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach może pochwalić się kolejnymi naukowcami z tytułem profesora belwederskiego. Na mocy decyzji Prezydenta RP, opublikowanej 3 stycznia 2024 r., godność profesorską otrzymali Dorota Zarębska-Michaluk oraz Marek Żak.

Prof. dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk jest kierownikiem Zakładu Chorób Zakaźnych i Alergologii Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum UJK. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Ponadto pełni funkcję wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Jest także członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Prof. dr hab. Marek Żak jest z kolei pracownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego, Posturologii i Gerontologii Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJK. W latach 2011-2015 był sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zaś od 2013 roku nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Fizjoterapii w Geriatrii przy PTF.

Nowym Profesorom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

źródło: https://ujk.edu.pl/news/?id=6599&c=4

Informujemy że w dniu 15.01.2024 roku w godzinach pomiędzy 9.00 – 12.00 w Budynku B w sali B 1.01 odbędzie się akcja oddawania krwi organizowana w Collegium Medicum

Szanowni Państwo Studenci, Wykładowcy, Pracownicy UJK, Osoby chętne

Informujemy że w dniu 15.01.2024 roku w godzinach pomiędzy 9.00 – 12.00 w Budynku B w sali B 1.01 odbędzie się akcja oddawania krwi organizowana w Collegium Medicum wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
i Oddziałów Terenowych: w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu i Skarżysku Kamiennej.

Pilnie potrzebna krew grup: O RhD – (ujemna), O Rh + (dodatnia), A RhD – (ujemna),

A Rh + ( dodatnia) oraz  B RhD - (ujemna) i B Rh+ (dodatnia)

"W imieniu chorych oczekujących na krew, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Collegium Medicum UJK zwraca się z apelem do krwiodawców - mieszkańców naszego województwa o honorowe oddawanie krwi.

Mali pacjenci oraz dorośli z oddziałów hematologicznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  pilnie potrzebują leku jakim jest krew. Niestety nie można jej wyprodukować, jedyną szansą i nadzieją są Honorowi Dawcy Krwi.

Apelujemy do wszystkich osób, które mogą podzielić się z chorymi tym cennym darem,  o oddanie krwi!

Nie bądźmy obojętni, gdyż krwi w każdej chwili możemy potrzebować my, albo ktoś z naszych bliskich!

 Jedynym źródłem tego bezcennego leku jest każda zdrowa, pełnoletnia osoba, o masie ciała powyżej 50 kg.
Krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje:

- do 2 dni wolnego - zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w miejscu pracy lub nauki w dniu oddania krwi i w następnym,

- 9 czekolad,

Serdecznie zapraszamy do Więcej informacji o dniach i godzinach otwarcia placówek RCKiK w Kielcach na  www.rckik-kielce.com.pl

--
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI

Z poważaniem / Best regards

Collegium Medicum

na auli siedzą wykładowcy

Projekt służący doskonałości

W Collegium Medicum UJK podsumowano projekt „Regionalna inicjatywa doskonałości dla nauki i zdrowia” finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- Założona w projekcie orientacja na doskonałość naukową i badawczą była skupiona, wokół pięciu obszarów badawczych – mówi dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, Prorektor ds. medycznych i kierownik projektu.

Realizacja projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości pozwoliła na znaczący rozwój i poszerzenie zakresu prowadzonych badań realizowanych w Collegium Medicum, szczególnie w Zakładzie Patomorfologii, Pracowni Genetyki, Zakładzie Mikrobiologii, Dietetyki, Posturologii. Zakład patomorfologii uzyskał akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonanie badań histopatologicznych, immunohistochemicznych, śródoperacyjnych, cytologicznych oraz sekcyjnych i pozyskuje znaczące środki z komercjalizacji wyników badań. Wzrosła liczba i jakość publikacji naukowych, również z zakresu badań podstawowych (biologia molekularna). W dużej mierze jest to wynikiem wcześniejszych i bieżących inwestycji w aparaturę, oprogramowanie, odczynniki i szkolenie kadry w wykorzystaniu nowoczesnych technik diagnostycznych. Pracownicy naukowi mieli możliwość udziału w stażach krajowych i zagranicznych w wiodących instytucjach badawczych w Europie i USA. Prace badawcze mogły być wspierane przez profesorów zagranicznych uczelni zatrudnionych na stanowisku profesora wizytującego z Norwegii, Francji, Ukrainy.

Rozwój laboratoriów badawczych zwiększył rozpoznawalność Collegium Medicum w środowisku naukowym. W ramach działalności Zakładu Żywienia i Dietetyki, w oparciu o wyniki prowadzonej działalności naukowej, realizowane są konsultacje dietetyczne, porady i wskazówki dotyczące aktywności fizycznej. Odbyły się konferencje i seminaria naukowe oraz dni otwarte „Wtorki z Medycyną”.

Rozwój działalności badawczej był wspierany przez pracowników biura zarządzania projektami, którzy pomagali naukowcom w obsłudze projektów badawczych i składanych wnioskach grantowych. Osoby zainteresowane składaniem wniosków grantowych mogły skorzystać ze szkoleń prowadzonych przez ABM, NCN i UJK.

Sfinansowano kolejny etap dostępu do platformy Elsevier, Clinical Key stanowiącej obszerną bazę literatury medycznej w ramach zawartej umowy.

Podczas posumowania projektu, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK stwierdził, że jednym z efektów podniesienia doskonałości naukowej jest również stworzenie warunków do powstania kierunku farmacja w strukturze Collegium Medicum.  

LINK DO FILMU PREZENTUJĄCEGO POTENACJAŁ BADAWCZY COLLEGIUM MEDICUM UJK (

).

źródło: https://ujk.edu.pl/news/?id=6586&c=4

Szukaj