Ułatwienia dostępu

Wirtualni Pacjenci w ramach projektu E+DIETing_LAB

Stymulacja studentów i utrzymanie ich zaangażowania w prezentowane treści to nieustanna walka, z którą borykają się wykładowcy. Ponieważ przyszłe pokolenia studentów to „cyfrowi tubylcy”, przyzwyczajeni do stymulujących treści i zajęć dostępnych na wyciągnięcie ręki, wykładowcy coraz częściej włączają elementy cyfrowe do swoich programów nauczania. Ta innowacja może być przyszłością uczenia się.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego właśnie rozpoczyna pierwsze interakcje studentów z nowym narzędziem służącym do samokształcenia, stworzonym w międzynarodowym projekcie E+DIETing_LAB Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service w ramach Programu Erasmus+. Celem, którego jest wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych stosowanych w nauczaniu na kierunku Dietetyka, które oparte jest na uczeniu się przez doświadczanie z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi cyfrowych takich jak np. awatary, boty i sztuczna inteligencja.  

Interdyscyplinarny zespół naukowców z 6 europejskich Uniwersytetów: Universidad Europea del Atlántico i Universidad de Valladolid z Hiszpanii, Fachhochschule St Poelten Gmbh z Austrii, Universidade do Porto z Portugalii, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen z Belgii oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył pierwszy etap projektu. W wyniku podjętych działań zostało opracowane Digital Lab for Education in Dietetics (self-learning tool based on real-based cases of patients and interactions with a virtual patient) – narzędzie do samokształcenia dla studentów oparte na rzeczywistych przypadkach pacjentów i interakcji z pacjentem wirtualnym w obszarach takich jak: żywienie w cukrzycy, chorobach nowotworowych, chorobach nerek, otyłości, nadwadze, zaburzeniach odżywiania, żywienie osób starszych i dzieci.

Studenci III roku kierunku Dietetyka od 1.12.2023 rozpoczęli pracę z narzędziem oraz doskonalenie technik przeprowadzania wywiadów żywieniowych z pacjentami. Do dyspozycji studentów udostępniono 5 Botów (przypadków klinicznych) reprezentujących różne jednostki chorobowe, których podstawą leczenia jest modyfikacja diety i nawyków żywieniowych. Każdy student po przeprowadzeniu wywiadu żywieniowego z „pacjentem” ocenia jego sposób żywienia, najczęściej popełnianych błędów i związanego z nimi ryzyka dla zdrowia. Na podstawie udzielonych odpowiedzi aplikacja generuje raport końcowy dzięki, któremu student wie, jakie popełnił błędy i czy jego diagnoza i zalecany sposób dietoterapii były prawidłowe.

na ekranie laptopa są 4 osoby, pacjenci

ekran monitora i kobieta siedzi tyłem

studentki siedzą w sali komputerowej

dwie studentki i dwa komputery

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Sikorskiej

temat: „Ocena jakości usług zdrowotnych związanych z wystawianiem recept przez pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej na terenie województwa świętokrzyskiego”

mgr Magdalena Sikorska, Prorektor D. Kozieł, prof. E. Suliga, dr Tomasz Sikorski, prof. W. Adamus-Białek

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamili Fortunki

temat: Ocena stanu wiedzy i potrzeba edukacji personelu pielęgniarskiego na temat zakażeń szpitalnych

grupa osób, mgr Kamila Fortunka, Prorektor Dorota Kozieł, prof. W. Adamus-Białek, dr B. Szczepankowska-Wołwiec, dr G. Król, prof. E. Suliga

Kampania poświęcona wiedzy o antybiotykach

www.antybiotyki.edu.pl

W dniu 18 listopada br. przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach, a w dniach 18 – 24 listopada br. obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. Obie ogólnopolskie kampanie wiedzy o antybiotykach koordynuje w Polsce Narodowy Instytut Leków.

Celem działań podjętych w ramach obu kampanii jest zwrócenie uwagi oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie narastania i rozprzestrzenienia się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

W bieżącym roku szczególny nacisk położono na cele określone w przyjętym w czerwcu 2023 roku zaleceniu Rady Unii Europejskiej (2023/C 220/01) w sprawie wzmożenia działań UE na rzecz intensyfikacji działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie”. Koncepcja „Jedno zdrowie” oznacza podejście zakładające działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin lokalnych, na szczeblu krajowym i globalnym w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Więcej materiałów i informacji na temat obu kampanii poświęconych antybiotykom można znaleźć na stronach  https://antybiotyki.edu.pl/edwa/info-materialy-graficzne.php oraz https://antybiotyki.edu.pl/.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami stosowania antybiotyków, a także ich wdrażania w życie w przypadku konieczności stosowania lub przyjmowania tej grupy leków.

Artykuł zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U.2022.1002).

INFORMACJA NA TEMAT OPORNOŚCI NA ANTYBIOTYKI

OPORNOŚĆ NA ANTYBIOTYKI NA WESOŁO – ZESTAW 8 PLAKATÓW

Ponowny Nabór Pacjentów standaryzowanych

Informuje o unieważnieniu z przyczyn proceduralnych, dotychczasowego ogłoszenia dotyczącego naboru kandydatów w celu odgrywania roli pacjenta standaryzowanego. Unieważnione ogłoszenie trwało do dnia 06.11.2023 r.

Jednocześnie Zapraszamy do udziału w nowym naborze!

Zapraszamy do składania wniosków do dnia 22.11.2023 r.

Zgodnie z zamieszczoną poniżej treścią ogłoszenia:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W CELU ODGRYWANIA ROLI PACJENTA STANDARYZOWANEGO/SYMULOWANEGO

na zajęciach symulacyjnych dla studentów/ek kierunków medycznych:

Przedmiotem zaproszenia jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego dla studentów I, III, IV V, VI roku kierunków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Celem usługi jest stworzenie realistycznych sytuacji klinicznych dla studentów kierunków medycznych.

 1. Przewiduje się że rolę pacjenta standaryzowanego odgrywać będzie 10 osób max 20 osób.
 2. Usługa polega na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego tj. osoby wcielającej się w rolę pacjenta podczas zajęć ze studentami, przyuczonej do naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych, pracującej według określonego scenariusza stosownie do sytuacji i potrzeb w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum, al. IX Wieków Kielc 19 a, 25-516 Kielce.
 3. Osoba wykonująca usługę zobowiązuje się:
 4. podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;
 5. odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach na podstawie scenariusza symulacji stanowiącej wytyczne co do wymagań programowych w zakresie przeprowadzanych zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 24 godziny dydaktyczne;
 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyspozycyjność osoby odgrywającej rolę pacjenta standaryzowanego w celu uczestnictwa w zajęciach ze studentami;
 7. poddać się zabiegom i czynnościom prowadzonym przez studentów w celu realistycznego przygotowania pacjenta standaryzowanego i jego charakteryzacji do odpowiedniej roli.
 8. Wymagania odnośnie kandydatów:
 9. wiek minimum 18 lat
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 11. brak przeciwwskazań do odgrywania roli pacjenta symulowanego/ standaryzowanego.
 12. Termin składania wniosków do 22 listopada 2023 r.
 13. Z kandydatami spełniającymi wymagania określone w pkt. 4 zawarta zostanie umowa. O tym,
  z którymi kandydatami zostanie zawarta umowa, decyduje kolejność złożenia wniosków.

Uwaga:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zastrzega sobie możliwość zawarcia umów
z kandydatami przed upływem terminu składania wniosków, jeżeli do upływu tego terminu wpłyną wnioski od 20 kandydatów spełniających wymagania określone w pkt. 4, a tym samym wyczerpany zostanie limit, o którym mowa w pkt 1.

 1. Stawka wynagrodzenia za godzinę dla pacjenta symulowanego wynosi: 45,00 zł/ brutto

Osoby chętne proszone są o złożenie wypełnionego formularza do pokoju nr B.1.20 budynek B Collegium Medicum UJK lub podpisanego i zeskanowanego na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 22.11.2023 r. 

Zmarł prof. Mieczysław Szalecki

mieczyslaw szalecki grey

Kolejna smutna informacja dotarła do nas 5 listopada. Zmarł prof. dr hab. Mieczysław Szalecki, ceniony lekarz pediatra

Prof. dr hab. Mieczysław Szalecki związany był z naszą uczelnią w latach 2010 – 2022, kierował Zakładem Pediatrii, Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Społecznego Collegium Medicum UJK.

Prof. Mieczysław Szalecki maturę zdobył w V LO im. księdza Piotra Ściegiennego w Kielcach (1973), ukończył studia lekarskie na Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, a habilitację  uzyskał w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. W warszawskim Centrum kierował kliniką Endokrynologii i Diabetologii. W 2019 roku Mieczysław Szalecki uzyskał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Szukaj