Ułatwienia dostępu

Kampania edukacyjna „Genetyka Ratuje Życie”

Genetyka Ratuje Życie, kobieta z kołem ratunkowym biegnie po kodzie DNA

Kampania edukacyjna „Genetyka Ratuje Życie”, której Partnerem jest Pracownia Genetyki Medycznej, wchodząca w strukturę Katedry Medycyny Zabiegowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uruchomiła stronę www!  www.genetykaratujezycie.pl

To miejsce, gdzie można dowiedzieć się m.in. o tym:

  • po co wykonywać badania genetyczne,
  • jak wygląda badanie krok po kroku,
  • w jakich obszarach medycyny wykorzystywane są badania genetyczne.

„Genetyka Ratuje Życie!” to kampania edukacyjna, przybliżająca znaczenie badań genetycznych. Jej celem jest zwiększenie świadomości oraz wywołanie dyskusji o ich roli oraz wpływie na poprawę jakości i długości ludzkiego życia. Kampania realizuje działania na poziomie ogólnopolskim i regionalnym we współpracy z zaproszonymi ekspertami, laboratoriami oraz instytucjami dziedziny genetyki.

W ramach kampanii prowadzony jest również profil na Facebooku Genetyka Ratuje Życie pełen genetycznych pojęć, ciekawostek i najnowszych odkryć!

Grafika 2

Życzenia

życzenia świąteczna od Władz Wydziału Collegium Medicum, wymienione są wszystkie osoby z Władz Wydziału

Nagrody Rektora dla studentów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK Nr 92/2019 studenci mogą ubiegać się o Nagrodę Rektora UJK na podstawie osiągnięć za poprzedni rok akademicki.

Regulamin wraz z drukiem wniosku i oświadczeniem znajdują się tu: https://ujk.edu.pl/nagrody_dla_studentow.html 

Wnioski wypełnione czytelnie wraz z potwierdzeniem osiągnięć należy składać do dnia 16.01.2024 we właściwym Dziekanacie:

- pok. 3/7 mgr Agnieszka Piekacz – pielęgniarstwo, położnictwo, lekarski

- pok. 3/8 mgr Agnieszka Kisiel – dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne i zdrowie publiczne.

Lista osób, które otrzymały nagrodę zostanie opublikowana na stronie internetowej UJK do dnia 15.03.2024 r.

22 grudnia dniem rektorskim

Decyzją prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustanawia się dzień 22 grudnia 2023 roku (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia”

Szanowni Państwo,

w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a w szczególności pracowników badawczo-dydaktycznych Collegium Medicum, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu podsumowującym realizację projektu pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia”.

Wydarzenie ma na celu przedstawienie wyników badań finansowanych w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” oraz możliwości ich komercjalizacji. Zaprezentowany zostanie potencjał naukowo-badawczy i laboratoria Collegium Medicum.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 13.00 w Auli 0/12a w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 19a (wejście od ul. Radiowej).

PROGRAM

Otwarcie konferencji

13:00-13:15  dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK, Kierownik projektu pn. Regionalna Inicjatywa Doskonałości dla Nauki i Zdrowia

Prezentacja potencjału jednostek naukowo-badawczych oraz realizowanych projektów

13:15-13:30 Zakład Mikrobiologii i Immunologii- dr hab. n. med. Bonita Durnaś prof. UJK

13:30-13:45 Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej z Pracownią Histologii i Medycyny Sądowej- dr hab. n. med. Piotr Lewitowicz prof. UJK, dr Monika Wawszczak-Kasza

13:45-14:00 Katedra Medycyny Zabiegowej, z Pracownią Genetyki Medycznej- dr n. wet. Sylwia Terpiłowska

14:00-14:15 Zakład Zdrowia Publicznego - dr hab. n. hum Grażyna Nowak-Starz, prof. UJK

14:15-14.30 Katedra Nauk Farmaceutycznych, dr Ewelina Błońska-Sikora

14:30-14:45 Katedra Medycyny Zabiegowej, z Pracownią Genetyki Medycznej- prof. dr hab. Stanisław Głuszek, dr hab. n. o zdr. Wioletta Adamus-Białek prof. UJK

14:45-15:00 Podsumowanie spotkania- JM Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek

Wirtualni Pacjenci w ramach projektu E+DIETing_LAB

Stymulacja studentów i utrzymanie ich zaangażowania w prezentowane treści to nieustanna walka, z którą borykają się wykładowcy. Ponieważ przyszłe pokolenia studentów to „cyfrowi tubylcy”, przyzwyczajeni do stymulujących treści i zajęć dostępnych na wyciągnięcie ręki, wykładowcy coraz częściej włączają elementy cyfrowe do swoich programów nauczania. Ta innowacja może być przyszłością uczenia się.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego właśnie rozpoczyna pierwsze interakcje studentów z nowym narzędziem służącym do samokształcenia, stworzonym w międzynarodowym projekcie E+DIETing_LAB Digital Lab for Education in Dietetics combining Experiential Learning and Community Service w ramach Programu Erasmus+. Celem, którego jest wdrożenie innowacyjnych narzędzi cyfrowych stosowanych w nauczaniu na kierunku Dietetyka, które oparte jest na uczeniu się przez doświadczanie z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych narzędzi cyfrowych takich jak np. awatary, boty i sztuczna inteligencja.  

Interdyscyplinarny zespół naukowców z 6 europejskich Uniwersytetów: Universidad Europea del Atlántico i Universidad de Valladolid z Hiszpanii, Fachhochschule St Poelten Gmbh z Austrii, Universidade do Porto z Portugalii, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen z Belgii oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył pierwszy etap projektu. W wyniku podjętych działań zostało opracowane Digital Lab for Education in Dietetics (self-learning tool based on real-based cases of patients and interactions with a virtual patient) – narzędzie do samokształcenia dla studentów oparte na rzeczywistych przypadkach pacjentów i interakcji z pacjentem wirtualnym w obszarach takich jak: żywienie w cukrzycy, chorobach nowotworowych, chorobach nerek, otyłości, nadwadze, zaburzeniach odżywiania, żywienie osób starszych i dzieci.

Studenci III roku kierunku Dietetyka od 1.12.2023 rozpoczęli pracę z narzędziem oraz doskonalenie technik przeprowadzania wywiadów żywieniowych z pacjentami. Do dyspozycji studentów udostępniono 5 Botów (przypadków klinicznych) reprezentujących różne jednostki chorobowe, których podstawą leczenia jest modyfikacja diety i nawyków żywieniowych. Każdy student po przeprowadzeniu wywiadu żywieniowego z „pacjentem” ocenia jego sposób żywienia, najczęściej popełnianych błędów i związanego z nimi ryzyka dla zdrowia. Na podstawie udzielonych odpowiedzi aplikacja generuje raport końcowy dzięki, któremu student wie, jakie popełnił błędy i czy jego diagnoza i zalecany sposób dietoterapii były prawidłowe.

na ekranie laptopa są 4 osoby, pacjenci

ekran monitora i kobieta siedzi tyłem

studentki siedzą w sali komputerowej

dwie studentki i dwa komputery

Szukaj