Ułatwienia dostępu

Spotkania organizacyjne na kierunku Fizjoterapia

I roku kierunku FIZJOTERAPIA studia JM stacjonarne

dn. 03.10.2023 r. (wtorek)

godz.  16:00

 sala CM_D 0/13a

 

I roku kierunku FIZJOTERAPIA studia JM niestacjonarne

 

dn. 07.10.2023 r. (sobota)

godz.  14:15

 sala CM_B0.31_CIM

 

Plan zajęć prosimy sprawdzać na Wirtualnej Uczelni

Warsztaty „Blokady regionalne kończyny górnej i dolnej”

Szanowni Państwo,

w dniu 29 września 2023r. w Collegium Medicum UJK odbędą się ogólnopolskie warsztaty „Blokady regionalne kończyny górnej i dolnej” organizowane przez Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych. Szkolenie stanowi wprowadzenie do konferencji Świętokrzyskie Dni Anestezjologii Regionalnej.

Prowadzący:
- dr n. med. Wojciech Gola, EDRA, Zakład Medycyny Zabiegowej z Pracownią Genetyki Medycznej Collegium Medicum UJK w Kielcach, Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich,
- dr Paweł A. Zieliński, Zakład Anatomii Collegium Medicum UJK w Kielcach, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach,
dr Marek ZającSzpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich,
- dr Adam CugowskiSzpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich.

Program:
Blokady regionalne kończyny górnej:
1. Anatomia splotu ramiennego - prezentacja z wykorzystaniem aparatów USG.
2. Szczegółowe omówienie blokady splotu ramiennego w części nad i podobojczykowej oraz blokad nerwów obwodowych.

Blokady regionalne kończyny dolnej:
1. Anatomia splotu lędźwiowego i krzyżowego - prezentacja z wykorzystaniem aparatów USG.
2. Blokada nerwu udowego, skórnego bocznego uda, FICB, PENG block, blokada trójkąta udowego oraz kanału przywodzicieli, blokady nerwu kulszowego, blokada okołokostkowa.

Warsztaty skierowane są do lekarzy anestezjologów.

Serdecznie zapraszam
lek. Paweł Andrzej Zieliński
Kierownik Ośrodka Kształcenia Kadr Medycznych UJK

Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne

Pielęgniarstwo 1 rok II stopień spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne 2.10.2023 godzina 9.00 aula CM_D 0/12a - obecność obowiązkowa

Pielęgniarstwo 1 rok I stopień spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne 2.10.2023 godzina 11.30 aula CM_D 0/12a - obecność obowiązkowa

Położnictwo 1 rok II stopień i spotkanie powitalne

Spotkanie powitalne 2.10.2023 godzina 13.00 aula CM_D 0/12a - obecnośc obowiązkowa

Szukaj