Ułatwienia dostępu

Ponowny Nabór Pacjentów standaryzowanych

Informuje o unieważnieniu z przyczyn proceduralnych, dotychczasowego ogłoszenia dotyczącego naboru kandydatów w celu odgrywania roli pacjenta standaryzowanego. Unieważnione ogłoszenie trwało do dnia 06.11.2023 r.

Jednocześnie Zapraszamy do udziału w nowym naborze!

Zapraszamy do składania wniosków do dnia 22.11.2023 r.

Zgodnie z zamieszczoną poniżej treścią ogłoszenia:

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W CELU ODGRYWANIA ROLI PACJENTA STANDARYZOWANEGO/SYMULOWANEGO

na zajęciach symulacyjnych dla studentów/ek kierunków medycznych:

Przedmiotem zaproszenia jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego dla studentów I, III, IV V, VI roku kierunków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Celem usługi jest stworzenie realistycznych sytuacji klinicznych dla studentów kierunków medycznych.

 1. Przewiduje się że rolę pacjenta standaryzowanego odgrywać będzie 10 osób max 20 osób.
 2. Usługa polega na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego tj. osoby wcielającej się w rolę pacjenta podczas zajęć ze studentami, przyuczonej do naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych, pracującej według określonego scenariusza stosownie do sytuacji i potrzeb w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum, al. IX Wieków Kielc 19 a, 25-516 Kielce.
 3. Osoba wykonująca usługę zobowiązuje się:
 4. podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;
 5. odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach na podstawie scenariusza symulacji stanowiącej wytyczne co do wymagań programowych w zakresie przeprowadzanych zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 24 godziny dydaktyczne;
 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyspozycyjność osoby odgrywającej rolę pacjenta standaryzowanego w celu uczestnictwa w zajęciach ze studentami;
 7. poddać się zabiegom i czynnościom prowadzonym przez studentów w celu realistycznego przygotowania pacjenta standaryzowanego i jego charakteryzacji do odpowiedniej roli.
 8. Wymagania odnośnie kandydatów:
 9. wiek minimum 18 lat
 10. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 11. brak przeciwwskazań do odgrywania roli pacjenta symulowanego/ standaryzowanego.
 12. Termin składania wniosków do 22 listopada 2023 r.
 13. Z kandydatami spełniającymi wymagania określone w pkt. 4 zawarta zostanie umowa. O tym,
  z którymi kandydatami zostanie zawarta umowa, decyduje kolejność złożenia wniosków.

Uwaga:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zastrzega sobie możliwość zawarcia umów
z kandydatami przed upływem terminu składania wniosków, jeżeli do upływu tego terminu wpłyną wnioski od 20 kandydatów spełniających wymagania określone w pkt. 4, a tym samym wyczerpany zostanie limit, o którym mowa w pkt 1.

 1. Stawka wynagrodzenia za godzinę dla pacjenta symulowanego wynosi: 45,00 zł/ brutto

Osoby chętne proszone są o złożenie wypełnionego formularza do pokoju nr B.1.20 budynek B Collegium Medicum UJK lub podpisanego i zeskanowanego na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 22.11.2023 r. 

Zmarł prof. Mieczysław Szalecki

mieczyslaw szalecki grey

Kolejna smutna informacja dotarła do nas 5 listopada. Zmarł prof. dr hab. Mieczysław Szalecki, ceniony lekarz pediatra

Prof. dr hab. Mieczysław Szalecki związany był z naszą uczelnią w latach 2010 – 2022, kierował Zakładem Pediatrii, Pielęgniarstwa Pediatrycznego i Społecznego Collegium Medicum UJK.

Prof. Mieczysław Szalecki maturę zdobył w V LO im. księdza Piotra Ściegiennego w Kielcach (1973), ukończył studia lekarskie na Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, a habilitację  uzyskał w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. W warszawskim Centrum kierował kliniką Endokrynologii i Diabetologii. W 2019 roku Mieczysław Szalecki uzyskał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konferencja pt. „Jeszcze informacja, czy już reklama?” – zaproszenie dla studentów kierunku lekarskiego

W imieniu Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej zapraszamy na konferencję pt. „Jeszcze informacja, czy już reklama?”. Wydarzenie odbędzie się 18 listopada (sobota) o godz. 9:00 w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej przy ul. Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 43 w Kielcach.

Podczas konferencji zostanie poruszona problematyczna kwestia reklamy w branży medycznej. W programie wydarzenia znalazły się trzy wystąpienia:

9:00 – „Prawo w reklamie dla lekarzy w praktyce. Co jest zakazane, a co dopuszcza polski porządek prawny i etyka lekarska w marketingu medycznym” – Joanna Andrzejewska, prawnik i dyrektor Śląskiej Izby Lekarskiej;

11:00 – Prezentacja praktycznych narzędzi i rozwiązań marketingu w przestrzeni internetowej – Katarzyna Kabała, właścicielka firmy marketingowej i graficzka;

13:30 – „Praktyczne wskazówki i analiza narzędzi kreowania wizerunku i marki osobistej” – Maciej Orłoś, aktor filmowy i telewizyjny, dziennikarz i prezenter telewizyjny.

Organizatorzy przewidzieli 10 miejsc dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zaproszenie jest adresowane do studentów ostatniego roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 listopada (niedziela) pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie (41) 362-13-81.

Godziny rektorskie w dniach 30 - 31 października 2023 r.

Rektor UJK, ogłosza dni 30 - 31 października (poniedziałek, wtorek) - dniami wolnymi od zajęć.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 73/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. dni 2-3.11.2023 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon jednym z najbardziej wpływowych badaczy na świecie

Uniwersytet Stanforda w Stanach Zjednoczonych we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies przygotował listę najczęściej cytowanych naukowców 2023. Ranking ocenia dorobek naukowy poszczególnych uczonych według indeksu bibliometrycznego. Jest to ścisła czołówka stanowiąca 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Na liście najczęściej cytowanych naukowców do 2022 roku kolejny raz najwyższe miejsce wśród świętokrzyskich naukowców zajmuje prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, prorektor do spraw nauki UJK.

Wśród naukowców z największą ilością cytowań w 2022 roku pojawia się prof. Beata Wożakowska – Kapłon, Kierownik Katedry Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w Collegium Medicum, UJK w Kielcach, oraz I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii, Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

Ponadto na tej prestiżowej liście możemy znaleźć profesorów naszej uczelni lub współpracujących z UJK: Mieczysława Scendo, Stanisława Mrówczyńskiego, Francesco Giacosę, Wojciecha Broniowskiego i Marka Gaździckiego.

Lista dostępna jest pod adresem: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6.

Pani Profesor, jak również pozostałym wyróżnionym,

serdecznie gratulujemy!

Nabór pacjentów standaryzowanych

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT W CELU ODGRYWANIA ROLI PACJENTA STANDARYZOWANEGO/SYMULOWANEGO
na zajęciach symulacyjnych dla studentów/ek kierunków medycznych:

Przedmiotem zaproszenia jest usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego dla studentów I, III, IV V, VI roku kierunków medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Celem usługi jest stworzenie realistycznych sytuacji klinicznych dla studentów kierunków medycznych.

 1. Przewiduje się że rolę pacjenta standaryzowanego odgrywać będzie 10 osób max 20 osób.
 2. Usługa polega na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego tj. osoby wcielającej się w rolę pacjenta podczas zajęć ze studentami, przyuczonej do naśladowania specyficznych sytuacji klinicznych, pracującej według określonego scenariusza stosownie do sytuacji  i potrzeb w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum, al. IX Wieków Kielc 19 a, 25-516 Kielce.
 3. Osoba wykonująca usługę zobowiązuje się:
  1. podporządkować i w praktyce stosować się do obowiązujących w Uniwersytecie wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności dotyczących przebiegu studiów;
  2. odegrać rolę pacjenta standaryzowanego na zajęciach na podstawie scenariusza symulacji stanowiącej wytyczne co do wymagań programowych w zakresie przeprowadzanych zajęć dydaktycznych w wymiarze min. 24 godziny dydaktyczne;
  3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyspozycyjność osoby odgrywającej rolę pacjenta standaryzowanego w celu uczestnictwa w zajęciach ze studentami;
  4. poddać się zabiegom i czynnościom prowadzonym przez studentów w celu realistycznego przygotowania pacjenta standaryzowanego i jego charakteryzacji do odpowiedniej roli.
 4. Wymagania odnośnie kandydatów:
  1. wiek minimum 18 lat
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
  3. brak przeciwwskazań do odgrywania roli pacjenta symulowanego/ standaryzowanego;
  4. doświadczenie aktorskie i/lub w roli pacjenta symulowanego będzie premiowane.
 1. Kryteria wyboru w następującej kolejności:
  1. fakt spełnienia wymaganych w ogłoszeniu kryteriów
  2. doświadczenie i umiejętności aktorskie
  3. rozmowa kwalifikacyjna

Maksymalna stawka wynagrodzenia za godzinę dla pacjenta symulowanego: 45,00 zł/ brutto

Termin składania wniosków do 6 listopada 2023 r.

Osoby chętne proszone są o złożenie wypełnionego formularza do pokoju nr B.1.20 budynek B Collegium Medicum UJK lub podpisanego i zeskanowanego na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 06.11.2023 r. 

Z wybranymi kandydatami zostanie podpisana umowa.

Wzór oferty
Informacje

Szukaj