Ułatwienia dostępu

prof. Dorota Zarębska-Michaluk i prof. Marek Żak

Nominacje profesorskie dla wykładowców UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach może pochwalić się kolejnymi naukowcami z tytułem profesora belwederskiego. Na mocy decyzji Prezydenta RP, opublikowanej 3 stycznia 2024 r., godność profesorską otrzymali Dorota Zarębska-Michaluk oraz Marek Żak.

Prof. dr hab. Dorota Zarębska-Michaluk jest kierownikiem Zakładu Chorób Zakaźnych i Alergologii Instytutu Nauk Medycznych Collegium Medicum UJK. Na co dzień pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Ponadto pełni funkcję wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Jest także członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Prof. dr hab. Marek Żak jest z kolei pracownikiem Zakładu Wychowania Fizycznego, Posturologii i Gerontologii Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJK. W latach 2011-2015 był sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, zaś od 2013 roku nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Fizjoterapii w Geriatrii przy PTF.

Nowym Profesorom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

źródło: https://ujk.edu.pl/news/?id=6599&c=4

Informujemy że w dniu 15.01.2024 roku w godzinach pomiędzy 9.00 – 12.00 w Budynku B w sali B 1.01 odbędzie się akcja oddawania krwi organizowana w Collegium Medicum

Szanowni Państwo Studenci, Wykładowcy, Pracownicy UJK, Osoby chętne

Informujemy że w dniu 15.01.2024 roku w godzinach pomiędzy 9.00 – 12.00 w Budynku B w sali B 1.01 odbędzie się akcja oddawania krwi organizowana w Collegium Medicum wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
i Oddziałów Terenowych: w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu i Skarżysku Kamiennej.

Pilnie potrzebna krew grup: O RhD – (ujemna), O Rh + (dodatnia), A RhD – (ujemna),

A Rh + ( dodatnia) oraz  B RhD - (ujemna) i B Rh+ (dodatnia)

"W imieniu chorych oczekujących na krew, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Collegium Medicum UJK zwraca się z apelem do krwiodawców - mieszkańców naszego województwa o honorowe oddawanie krwi.

Mali pacjenci oraz dorośli z oddziałów hematologicznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii  pilnie potrzebują leku jakim jest krew. Niestety nie można jej wyprodukować, jedyną szansą i nadzieją są Honorowi Dawcy Krwi.

Apelujemy do wszystkich osób, które mogą podzielić się z chorymi tym cennym darem,  o oddanie krwi!

Nie bądźmy obojętni, gdyż krwi w każdej chwili możemy potrzebować my, albo ktoś z naszych bliskich!

 Jedynym źródłem tego bezcennego leku jest każda zdrowa, pełnoletnia osoba, o masie ciała powyżej 50 kg.
Krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje:

- do 2 dni wolnego - zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w miejscu pracy lub nauki w dniu oddania krwi i w następnym,

- 9 czekolad,

Serdecznie zapraszamy do Więcej informacji o dniach i godzinach otwarcia placówek RCKiK w Kielcach na  www.rckik-kielce.com.pl

--
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI

Z poważaniem / Best regards

Collegium Medicum

na auli siedzą wykładowcy

Projekt służący doskonałości

W Collegium Medicum UJK podsumowano projekt „Regionalna inicjatywa doskonałości dla nauki i zdrowia” finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

- Założona w projekcie orientacja na doskonałość naukową i badawczą była skupiona, wokół pięciu obszarów badawczych – mówi dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, Prorektor ds. medycznych i kierownik projektu.

Realizacja projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości pozwoliła na znaczący rozwój i poszerzenie zakresu prowadzonych badań realizowanych w Collegium Medicum, szczególnie w Zakładzie Patomorfologii, Pracowni Genetyki, Zakładzie Mikrobiologii, Dietetyki, Posturologii. Zakład patomorfologii uzyskał akredytację Polskiego Towarzystwa Patologów na wykonanie badań histopatologicznych, immunohistochemicznych, śródoperacyjnych, cytologicznych oraz sekcyjnych i pozyskuje znaczące środki z komercjalizacji wyników badań. Wzrosła liczba i jakość publikacji naukowych, również z zakresu badań podstawowych (biologia molekularna). W dużej mierze jest to wynikiem wcześniejszych i bieżących inwestycji w aparaturę, oprogramowanie, odczynniki i szkolenie kadry w wykorzystaniu nowoczesnych technik diagnostycznych. Pracownicy naukowi mieli możliwość udziału w stażach krajowych i zagranicznych w wiodących instytucjach badawczych w Europie i USA. Prace badawcze mogły być wspierane przez profesorów zagranicznych uczelni zatrudnionych na stanowisku profesora wizytującego z Norwegii, Francji, Ukrainy.

Rozwój laboratoriów badawczych zwiększył rozpoznawalność Collegium Medicum w środowisku naukowym. W ramach działalności Zakładu Żywienia i Dietetyki, w oparciu o wyniki prowadzonej działalności naukowej, realizowane są konsultacje dietetyczne, porady i wskazówki dotyczące aktywności fizycznej. Odbyły się konferencje i seminaria naukowe oraz dni otwarte „Wtorki z Medycyną”.

Rozwój działalności badawczej był wspierany przez pracowników biura zarządzania projektami, którzy pomagali naukowcom w obsłudze projektów badawczych i składanych wnioskach grantowych. Osoby zainteresowane składaniem wniosków grantowych mogły skorzystać ze szkoleń prowadzonych przez ABM, NCN i UJK.

Sfinansowano kolejny etap dostępu do platformy Elsevier, Clinical Key stanowiącej obszerną bazę literatury medycznej w ramach zawartej umowy.

Podczas posumowania projektu, prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor UJK stwierdził, że jednym z efektów podniesienia doskonałości naukowej jest również stworzenie warunków do powstania kierunku farmacja w strukturze Collegium Medicum.  

LINK DO FILMU PREZENTUJĄCEGO POTENACJAŁ BADAWCZY COLLEGIUM MEDICUM UJK (

).

źródło: https://ujk.edu.pl/news/?id=6586&c=4

Kampania edukacyjna „Genetyka Ratuje Życie”

Genetyka Ratuje Życie, kobieta z kołem ratunkowym biegnie po kodzie DNA

Kampania edukacyjna „Genetyka Ratuje Życie”, której Partnerem jest Pracownia Genetyki Medycznej, wchodząca w strukturę Katedry Medycyny Zabiegowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uruchomiła stronę www!  www.genetykaratujezycie.pl

To miejsce, gdzie można dowiedzieć się m.in. o tym:

  • po co wykonywać badania genetyczne,
  • jak wygląda badanie krok po kroku,
  • w jakich obszarach medycyny wykorzystywane są badania genetyczne.

„Genetyka Ratuje Życie!” to kampania edukacyjna, przybliżająca znaczenie badań genetycznych. Jej celem jest zwiększenie świadomości oraz wywołanie dyskusji o ich roli oraz wpływie na poprawę jakości i długości ludzkiego życia. Kampania realizuje działania na poziomie ogólnopolskim i regionalnym we współpracy z zaproszonymi ekspertami, laboratoriami oraz instytucjami dziedziny genetyki.

W ramach kampanii prowadzony jest również profil na Facebooku Genetyka Ratuje Życie pełen genetycznych pojęć, ciekawostek i najnowszych odkryć!

Grafika 2

Życzenia

życzenia świąteczna od Władz Wydziału Collegium Medicum, wymienione są wszystkie osoby z Władz Wydziału

Nagrody Rektora dla studentów

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK Nr 92/2019 studenci mogą ubiegać się o Nagrodę Rektora UJK na podstawie osiągnięć za poprzedni rok akademicki.

Regulamin wraz z drukiem wniosku i oświadczeniem znajdują się tu: https://ujk.edu.pl/nagrody_dla_studentow.html 

Wnioski wypełnione czytelnie wraz z potwierdzeniem osiągnięć należy składać do dnia 16.01.2024 we właściwym Dziekanacie:

- pok. 3/7 mgr Agnieszka Piekacz – pielęgniarstwo, położnictwo, lekarski

- pok. 3/8 mgr Agnieszka Kisiel – dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, wychowanie fizyczne i zdrowie publiczne.

Lista osób, które otrzymały nagrodę zostanie opublikowana na stronie internetowej UJK do dnia 15.03.2024 r.

Szukaj