Ułatwienia dostępu

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk w roku akademickim 2023/2024

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk w roku akademickim 2023/2024 na kierunku Fizjoterapia st. Stacjonarne roczniki 2, 3, 4 i 5 rok

odbędzie się 12.10.2023 r o godzinie 16.30 w sali D 0/12a.

Kierunkowy Opiekun Praktyk dr n. o zdr. Anna Zmyślna

Warunki dopuszczenia studenta do odbywania kształcenia praktycznego w placówkach medycznych

WARUNKI DOPUSZCZENIA STUDENTA

Collegium Medicum, UJK Kielce

DO ODBYWANIA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W PLACÓWKACH MEDYCZNYCH

(do zajęć/ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych)

 

Informacja dla Studenta

 

Przed wejściem na zajęcia praktyczne Student zobowiązany jest okazać się nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a przed rozpoczęciem praktyk -kierunkowemu opiekunowi praktyk oraz opiekunowi w oddziale:

 

1. Oryginałem ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych zawierającej wpisy:
a) Wyniki badania kału na nosicielstwo
b) Ważne orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (orzeczenie takie wydaje lekarz posiadający uprawnienia do badań profilaktycznych – niektórzy lekarze POZ oraz medycyny pracy). Orzeczenie to trzeba aktualizować, gdy został wyznaczony termin następnego badania.

Uwaga!

Wszyscy Studenci I roku studiów mają możliwość bezpłatnego wykonania badań na nosicielstwo na podstawie pisma skierowanego przez Uczelnię do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Kielcach, przy ulicy Jagiellońskiej.

2. Dokumentem potwierdzającym zaszczepienie się szczepionką WZW typu B

3. Ważnymi polisami ubezpieczeniowymi:
a) Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w związku z wykonywaniem świadczeń medycznych (podczas praktycznej nauki zawodu)
b) Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) z klauzulą obejmującą koszty leczenia po ekspozycji (narażenie/zakażenie wirusem HIV, WZW)

Uwaga!

Posiadanie polisy OC i NNW zabezpiecza  Studenta  przed  poniesieniem odpowiedzialności finansowej w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń czy  wyrządzonej przez Studenta krzywdy podczas praktycznej nauki zawodu.

Zakup polisy OC i NNW przez Studenta jest możliwy cały czas pod adresem http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html

4. Kartą Obiegową

z wpisami dokumentującymi odbycie szkolenia BHP, przeciwpożarowego
i zakażeń szpitalnych.

Szukaj