Ułatwienia dostępu

Ratownictwo Medyczne

Opiekun praktyk na Kierunku Ratownictwo Medyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne:

mgr Paulina Łon

Zespół ds. praktyk -kierunek ratownictwo medyczne

mgr Małgorzata Lubczyńska

Sprawy dot. dokumentacji studenckich praktyk zawodowych można załatwiać

od wtorku do piątku w pok. B 2.19 (stary budynek) w godzinach od 10:00 do 14:00

(tel. 41 349 6982)

W poniedziałek nieczynne – prace wewnętrzne


Uwaga studenci 2 roku Ratownictwa Medycznego
informacje dot. praktyk wakacyjny obecnych i zaległych.

Lp.          Zakres praktyki zawodowej (praktyka wakacyjna) 

  1. Zespół ratownictwa medycznego (POGO), Semestr: II lub IV, Ilość godz. 168 godz.
  2. Szpitalny oddział ratunkowy (SOR), Semestr: II lub IV,  Ilość godz. 168 godz.
  3. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ( IT ), Semestr:  II, Ilość godz.  82 godz. i Semestr:  IV, Ilość godz.  82

Tak wyglądają praktyki wakacyjne w dzienniczku na str. 48

Na I roku było do odbycia 250 h praktyk wakacyjnych i teraz na II roku jest taki sam wymiar godzin.

Na I roku zrealizowano 150 h zdalnie: 108 h POGO oraz 42 h IT

100 h zostało przeniesione na ten rok czyli: 60 h POGO oraz 40 h IT

Te 100 h czyli: 60 h POGO oraz 40 h IT można odbywać teraz w czasie roku akademickiego pod warunkiem, że praktyki nie będą się odbywały w tym samym czasie co zajęcia dydaktyczne na uczelni lub zajęcia zdalne.

Całość zaległych praktyk – 60 h POGO oraz 40 h IT studenci mogą również zrealizować w wakacje, razem z bieżącymi praktykami wakacyjnymi.

W takiej sytuacji w wakacje będą musieli odbyć:

– 60 h POGOTOWIE

– 122 h IT

– 168 h SOR

Praktyki wakacyjne tegoroczne (2020/2021) czyli : 168 h SOR oraz 82 h IT studenci mogą rozpocząć dopiero po zakończeniu zajęć dydaktycznych w obecnym semestrze letnim.


Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html


UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE

Ubezpieczenie jest obowiązkowe na praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne.

Na I roku studiów należy wykonać bezpłatne badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce.


Pliki do pobrania:

https://cm.ujk.edu.pl/index.php/praktyki-zawodowe-ratownictwo-medyczne

Szukaj