Ułatwienia dostępu

Fizjoterapia

Opiekun praktyk na Kierunku Fizjoterapia,

dr n. o zdr. Anna Zmyślna

Zespół  ds. praktyk – kierunek fizjoterapia

mgr Małgorzata Lubczyńska

Sprawy dot. dokumentacji studenckich praktyk zawodowych można załatwiać

od wtorku do piątku w pok. B 2.19 (stary budynek) w godzinach od 10:00 do 14:00 (tel. 41 349 6982)

w poniedziałki nieczynne – prace wewnętrzne


Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk w roku akademickim 2023/2024 na kierunku Fizjoterapia st. Stacjonarne roczniki 2, 3, 4 i 5 rok

odbędzie się 12.10.2023 r o godzinie 16.30 w sali D 0/12a.

Kierunkowy Opiekun Praktyk dr n. o zdr. Anna Zmyślna


Informacje dla studentów kierunku Fizjoterapia studia stacjonarne:

  1. Studenci odbywają praktykę w miejscu i terminie wynikającym z harmonogramu praktyk, określonego przez Uczelnię w ciągu roku akademickiego.
  2. Zanim student rozpocznie praktykę organizowaną przez Uczelnię lub we własnym zakresie ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty do opiekuna praktyk (ubezpieczenie OC i NNW, aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz potwierdzenie szczepienia WZW B).
  3. Student ma prawo realizować praktykę we własnym zakresie, np. w miejscu swojego zamieszkania. Indywidualna praktyka nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi.
  4. Zanim student zdecyduje się na organizowanie praktyki we własnym zakresie, jego obowiązkiem jest poinformować o tym opiekuna praktyk oraz przedstawić wymagane dokumenty: porozumienie oraz zgodę na odbycie praktyk.
  5. Student po zakończonych praktykach zobligowany jest do dostarczenia uzupełnionego dzienniczka praktyk do opiekuna praktyk. Dzienniczki można uzupełnić komputerowo lub ręcznie, każdego dnia należy wpisywać datę, ilość godzin (dydaktycznych - 45minut), inicjały i wiek pacjentów, rozpoznanie, wykonywane zabiegi/terapię. Student powinien wpisywać po 5 pacjentów każdego dnia. Studenci realizujący praktykę we własnym zakresie muszą również dostarczyć opinię o przebiegu praktyk.

Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Obowiązkowe na praktyki!!!

http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.htmlUWAGA  STUDENCI  I  ROKU  STUDIÓW
na kierunku FIZJOTERAPIA

Studenci 1 roku studiów mogą już wykonać bezpłatne badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Badania te są niezbędne do podjęcia praktyk przewidzianych w organizacji zajęć w następnym semestrze.

Zanim zgłoszą się Państwo do Sanepidu, należy z Dziekanatu odebrać zaświadczenie o statusie studenta i zakupić w Sanepidzie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce.


Pliki do pobrania:

https://cm.ujk.edu.pl/index.php/praktyki-zawodowe-fizjoterapia

Szukaj