Dietetyka

Dokumenty na praktyki wakacyjne i wrześniowe przyjmowane będą do 24 czerwca.


Opiekun praktyk na Kierunku Dietetyka, I rok I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne:

mgr Agata Bujak-Krzemińska

Opiekun praktyk na Kierunku Dietetyka, II, III rok I stopnia oraz II stopnia stacjonarne i niestacjonarne:

mgr Dorota Mikołajewicz

Wydziałowe stanowisko ds. praktyk na kierunek dietetyka

mgr Sergiusz Wojda

Sprawy dot. organizacji studenckich praktyk zawodowych można załatwiać

od poniedziałku do piątku w pok. B 2.19 (stary budynek) w godzinach od 10:00 do 14:00
(tel. 41 349-69-84)


Drodzy Studenci, 2 roku studia stacjonarne i niestacjonarne przypominam o sprawdzeniu sobie terminu badań w książeczce do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Kto będzie uaktualniał, to jest zobligowany donieść mi ksero badań aktualnych. Dodatkowo proszę dokonać opłatę za ubezpieczenie.

dr inż. Kamila Sobaś


Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Obowiązkowe na praktyki!!!


 Pliki do pobrania

https://cm.ujk.edu.pl/index.php/praktyki-zawodowe

Szukaj