Ułatwienia dostępu

Lekarski

Kierunkowi Opiekunowie Praktyk w roku akademickim 2022/2023

lek. Paweł Zieliński opiekun praktyk studentów kierunku Lekarskiego w języku polskim V rok oraz  kierunku lekarskiego w języku angielskim V rok ED (w tym 4 studentów ERASMUS+) 

lek. Łukasz Władyszewski opiekun praktyk studentów kierunku Lekarskiego w języku polskim IV rok oraz kierunku lekarskiego w języku angielskim IV rok ED

dr n. med. Jakub Spałek opiekun praktyk studentów kierunku Lekarskiego w języku polskim III rok oraz kierunku lekarskiego w języku angielskim III rok ED

lek. Magdalena Kołomańska opiekun praktyk studentów kierunku Lekarskiego w języku polskim II rok oraz kierunku lekarskiego w języku angielskim II rok ED

dr n. med. Renata Stępień opiekun praktyk studentów kierunku Lekarskiego w języku polskim I rok oraz kierunku lekarskiego w języku angielskim I rok ED

Zespół ds. praktyk – kierunek lekarski, obsługa administracyjna

mgr Małgorzata Lubczyńska

Sprawy dot. dokumentacji studenckich praktyk zawodowych można załatwiać

od wtorku do piątku w pok. B 2.19 (stary budynek) w godzinach od 10:00 do 14:00
(tel. 41 349-69-82)

w poniedziałek nieczynne – prawe wewnętrzne


Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Obowiązkowe na praktyki!!!

http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html


Informacja dotycząca umundurowania studenta na praktykach

Umundurowanie powinno być zgodne z przepisami BHP

  • Mężczyźni – marynarka i spodnie (kolorystyka: biała lub biało-granatowa)
  • Kobiety – umundurowanie dwuczęściowe marynarka i spódnica/spodnie lub fartuch zapewniający właściwą ochronę bez konieczności noszenia dodatkowej odzieży (kolorystyka: biała lub biało-granatowa)

Obuwie białe zgodne z przepisami BHP (noszone tylko i wyłącznie w placówce ochrony zdrowia)


Uwaga!

W czasie odbywania praktyk student musi posiadać identyfikator wydany przez uczelnię oraz legitymację studencką.

Przypominamy, iż przed pójściem na praktykę należy odebrać od osoby reprezentującej wydziałowe stanowisko ds. praktyk:

  • skierowanie na praktykę,
  • opinię o przebiegu praktyk,
  • potwierdzenie odbycia praktyk.


Ogłoszenie dla studentów studiów stacjonarnych

Studenci 1 roku studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim mogą już wykonać bezpłatne badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Zanim zgłoszą się Państwo do Sanepidu, należy z Dziekanatu odebrać zaświadczenie o statusie studenta i zakupić w Sanepidzie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce.Ogłoszenie dla studentów studiów niestacjonarnych

Studenci 1 roku studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim wykonują badania we własnym zakresie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Należy zakupić w Sanepidzie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce. Pliki do pobrania:

https://cm.ujk.edu.pl/index.php/praktyki-zawodowe-lekarski

Szukaj