Ułatwienia dostępu

Wychowanie Fizyczne

Opiekun praktyk na Kierunku Wychowanie Fizyczne, studia stacjonarne:

mgr Justyna Kołodziejska

Dyżur opiekuna:  piątek, godz. 10:00, Uniwersyteckie Centrum Sportu, ul. Uniwersytecka 21

Student w trakcie odbywania praktyk zobowiązany jest do używania identyfikatora z imieniem i nazwiskiem.

Zespół  ds. praktyk – kierunek wychowanie fizyczne

mgr Sergiusz Wojda

Sprawy dot. dokumentacji studenckich praktyk zawodowych można załatwiać

od wtorku do piątku w pok. B 2.19 (stary budynek) w godzinach od 10:00 do 14:00
(tel. 41 349-69-82)

w poniedziałek nieczynne – prace wewnętrzne


Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Obowiązkowe na praktyki!!!

http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.htmlUWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH
na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE

Na I roku studiów należy wykonać bezpłatne badania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce.

Zanim zgłoszą się Państwo do Sanepidu, należy z Dziekanatu odebrać zaświadczenie o statusie studenta i zakupić w Sanepidzie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce.

Ubezpieczenie na 1 roku nie jest obowiązkowe ale ze względu na kierunek studiów warto to zrobić.

Natomiast obowiązkowe ubezpieczenie czeka Państwa na II roku, ponieważ warunkiem dopuszczenia do praktyk jest ubezpieczenie OC, NNW i posiadanie wyżej wspomnianej książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych. Proszę pamiętać o tym w przyszłym roku akademickim.


 Pliki do pobrania:

https://cm.ujk.edu.pl/index.php/praktyki

Szukaj