Ułatwienia dostępu

Kosmetologia

Opiekun praktyk na Kierunku Kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne:

Informujemy iż od roku akademickiego 2020/2021 opiekunem praktyk na kierunku kosmetologia jest mgr Katarzyna Kulik-Siarek

Wydziałowe stanowisko ds. praktyk na kierunku kosmetologia mgr Sergiusz Wojda pok. B 2.19 (stary budynek) (tel. 41 349 6984)


Dokumenty na praktyki wakacyjne i wrześniowe przyjmowane będą do 24 czerwca.


Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Obowiązkowe na praktyki !!!

http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html


Studenci 1 roku studiów stacjonarnych mogą już wykonać bezpłatne badania
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul. Jagiellońska 68,
25-734 Kielce.

Badania te są niezbędne do podjęcia praktyk przewidzianych w organizacji zajęć w następnym semestrze.

Zanim zgłoszą się Państwo do Sanepidu, należy z Dziekanatu odebrać zaświadczenie o statusie studenta i zakupić w Sanepidzie książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Po wykonaniu badań, we własnym zakresie należy udać się do lekarza Medycyny Pracy, który dokonuje wpisu w książeczce.


 Pliki do pobrania

https://cm.ujk.edu.pl/index.php/praktyki-zawodowe-kosmetologia

Szukaj