Ułatwienia dostępu

Położnictwo

Opiekun praktyk studia stacjonarne I stopnia: mgr Daria Szmalec

Opiekun praktyk studia stacjonarne II stopnia: dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk

Wydziałowe stanowisko ds. praktyk na kierunku położnictwo

mgr Sergiusz Wojda

pok. B 2.19 (stary budynek)

tel. 41 349 6984


Dokumenty na praktyki wakacyjne i wrześniowe przyjmowane będą do 24 czerwca.


Ubezpieczenie OC i NNW dla studentów i doktorantów UJK

Obowiązkowe na praktyki!!!

http://www.ujk.edu.pl/ubezpieczenia_nnw_i_oc.html


 Pliki do pobrania:

https://cm.ujk.edu.pl/index.php/praktyki-zawodowe-poloznctwo

Szukaj