Rekrutacja na staże 2020

STAŻE 2020 – II nabór

23-28.04.2020 r.

dla studentów studiów stacjonarnych

Serdecznie zapraszamy studentów studiów stacjonarnych do wzięcia udziału w Module podnoszenia kompetencji realizowanym w ramach projektu „Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach”.

W 2020 roku  do udziału w Module programów stażowych zapraszamy studentów nw. kierunków:

Kierunek

Oferta dla roku

Liczba wolnych miejsc

Lekarski, st. jednolite mgr

5 rok

21

Pielęgniarstwo, st. I stopnia

3 rok

18

Położnictwo, st. I stopnia

3 rok

4

Kosmetologia, st. I stopnia

3 rok

7

Dietetyka, st. I stopnia

3 rok

8

 

CEL PROJEKTU

 Cel projektu: wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia i zwiększenia szansy na zatrudnienie.

Projekt zakłada organizację wysokiej jakości programów stażowych w Collegium Medicum trwający 3 miesiące (360 godzin) obejmujący min. 20 godz. zadań stażowych wykonywanych w tygodniu,

!!! Decydując się na staż, otrzymujesz:

  • korzyści płynące z realizowanych programów stażowych, tj.:
  • możliwość zdobycia doświadczenia,
  • możliwość wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia,
  • zwiększenie szansy na zatrudnienie,
  • możliwość otrzymania wsparcia w trakcie realizowanego stażu:
  • stypendium stażowe,
  • refundację kosztów dojazdu na staż,
  • refundację kosztów zakwaterowania.

 

Szczegółowe informacje dot. realizowanego Projektu zawiera regulamin uczestnictwa w projekcie do pobrania tutaj REGULAMIN lub w zakładce PROJEKTY UNIJNE – NOWE PERSPEKTYWY na stronie: https://cm.ujk.edu.pl/ oraz http://www.ujk.edu.pl/nowe_perspektywy_rozwoju_ujk.html

NameSizeHits
NameSizeHits
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 DIETETYKA121.8 KiB108
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 KOSMETOLOGIA120.5 KiB109
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 LEKARSKI121.4 KiB103
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 PIELĘGNIARSTWO120.4 KiB108
Formularz Zgłoszeniowy Zal-1 POŁOŻNICTWO120.3 KiB112