Dział Infrastruktury Medycznej

Kierownik
mgr Mariusz Stroński
pok. D 3/9
tel. 41 349 6955
mariusz.stronski@ujk.edu.pl

Informatycy wydziałowi
cmit@ujk.edu.pl

specjalista ds. informatyki
Sławomir Skulski
pok. B 2.02
tel. 41 349 6962
slawomir.skulski@ujk.edu.pl

starszy referent – informatyk
mgr inż. Marcin Bamburski
pok. B 2.02
tel. 41 349 6961
marcin.bamburski@ujk.edu.pl

Pracownicy techniczni i naukowo-techniczni
inż. Gaweł Stępień
pok. B 2.02
tel. 41 349 6928
gawel.stepien@ujk.edu.pl
starszy referent techniczny
Zakład Anatomii
mgr Szymon Krupa
pok. D -1/34
tel. 41 349 6994
szymon.krupa@ujk.edu.pl
 
Katedra Medycyny Zabiegowej, z Pracownią Genetyki Medycznej
mgr Monika Wawszczak-Kasza
pok. D 3/11
tel. 41 349 6978
monika.wawszczak@ujk.edu.pl
starszy referent techniczny
mgr Aneta Filipiak
pok. D 3/11
tel. 41 349 6978
aneta.filipiak@ujk.edu.pl
technik biomedyczny
mgr Łukasz Madej
pok. D 3/10
tel. 41 349 6971
lukasz.madej@ujk.edu.pl
technik biomedyczny
Zakład Mikrobiologii i Immunologii
mgr Angelika Kosiór
pok. D 2/22
tel. 41 349 6980
angelika.kosior@ujk.edu.pl
 
Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej
mgr Ewelina Dobek
pok. D 2/7a
tel. 41 349 6892
ewelina.dobek@ujk.edu.pl
specjalista inżynieryjno – techniczny
mgr Ewa Maurycy
pok. D 2/7a
tel. 41 349 6892
ewa.maurycy@ujk.edu.pl
specjalista inżynieryjno – techniczny
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej
mgr Angelika Lewandowska
pok. B 1.20
tel. 41 349 6922
angelika.lewandowska@ujk.edu.pl
technik symulacji medycznej
mgr Jakub Włodarczyk
pok. B 1.20
tel. 41 349 6920
jakub.wlodarczyk@ujk.edu.pl
technik symulacji medycznej
mgr Ilona Foksa
pok. A 0.02
tel. 41 349 6957
ilona.foksa@ujk.edu.pl
 
mgr inż. Bartłomiej Iwan
pok. B 1.23
tel. 41 349 6924
bartlomiej.iwan@ujk.edu.pl
technik symulacji medycznej
mgr inż. Sebastian Dudek
pok. B 1.23
tel. 41 349 6923
sebastian.dudek@ujk.edu.pl
technik symulacji medycznej
Zespół ds. projektów
mgr inż. Agata Czyż
pok. D 2/21
tel. 41 349 6986
agata.czyz@ujk.edu.pl
starszy specjalista inżynieryjno – techniczny
mgr Agnieszka Ciszek
pok. D 2/21
tel. 41 349 6987
agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl
starszy specjalista
mgr Ewa Nowosińska
pok. D 2/19
tel. 41 349 6903
ewa.nowosinska@ujk.edu.pl
specjalista ds. administracyjnych