Aktualności

Uwaga studenci

W dniach 8,15,22 lutego 2020r. Dziekanat obsługi studentów w pok 1/12a nie pełni dyżurów sobotnich.
Dziekanat spraw socjalnych i płatności pok 3/8 nie pełni dyżuru tylko w sobotę 22 lutego 2020r.

Inauguracji w Ministerstwie Zdrowia Kampanii „Nursing Now”

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

 

Film 1

Film 2

Uwaga Studenci Fizjoterapii studia jednolite magisterskie

Szkolenia z zakresu zakażeń szpitalnych odbędą się:

w dniu 28.02.2020

w godz. 15:30-17:00 dla studentów studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych, aula 0/13A

w godz. 17:00-18:30 dla studentów studiów jednolitych magisterskich niestacjonarnych, aula 0/13A

Proszę mieć ze sobą swoje karty obiegowe z poprzednich szkoleń!

VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse: „Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Access”.

Szanowni Państwo!

Tradycyjnie w imieniu Organizatorów – władz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz redakcji kwartalnika naukowego „Medical Science Pulse” – serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse: „Promowanie dostępności nauki: zarządzanie danymi Open Access”.

Konferencja odbędzie się 7-8 maja 2020 r. w Opolu na terenie PMWSZ.

Opłata za udział w konferencji – udział w wykładach zagranicznych prelegentów, sesji plakatowej, module Master Class i warsztatach – wyniesie 250 zł. Rejestracja na konferencję już się rozpoczęła.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: 

https://expandio.pl/7th_MSP_Conference/#about

Tematyka konferencji koncentruje się na prezentacji wyników badań naukowych oraz zdobyciu nowej wiedzy w zakresie nauk biomedycznych i nauk pokrewnych w korelacji z aktualnymi zagadnieniami zarządzania danymi badawczymi w otwartym dostępie i zwiększania świadomości społecznej w zakresie upubliczniania dostępu do danych badawczych. Zapraszamy również uczestników z innych zespołów interdyscyplinarnych.

Bogaty program konferencji obejmuje: sesję plenarną (wykładową), debatę naukową,  prezentacje projektów badawczych w ramach modułu Master Class, modułu dla młodych naukowców, w tym studentów oraz sesji e-plakatowej, a także specjalistyczne warsztaty w zakresie zarządzania danymi badawczymi.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty oraz atrakcyjna cena – te cechy wyróżniają naszą konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

Zapraszamy do PMWSZ w Opolu!

Komitet Naukowy i Organizacyjny

 

Informacja

Zaliczenie poprawkowe u Dr Anny Lipińskiej odbędzie się dnia 25.02.2020 (wtorek) o godzinie 16.00

Ankietyzacja