Problemy z platformami zdalnego nauczania.

Uwaga studenci!
W związku z problemami jakie pojawiły się z dostępem do platformy office.com oraz platforma.ujk.edu.pl został utworzony adres cmit@ujk.edu.pl. Ten adres ma priorytet przed adresami imiennymi informatyków wydziałowych.

Na powyższy adres e-mail prosimy wysyłać wszystkie prośby dotyczące resetu haseł, utworzenia konta itp.
Wiadomość powinna zawierać dane wg schematu:
Imię Nazwisko, nr albumu, kierunek studiów, adres e-mail.
W temacie proszę wpisać nazwę platformy, której dotyczy problem.

Taki sposób komunikacji w znaczny sposób usprawni i przyspieszy rozwiązywanie powstałych problemów.

UWAGA!!!

W związku z nadzwyczajną  sytuacją epidemiologiczną  zawiesza się do odwołania wszystkie zajęcia odbywające się w placówkach medycznych (szpitalach, przychodniach, ZOL-ach, DPS-ach ).

Student ma obowiązek pozostać w kontakcie z prowadzącym zajęcia  w  celu uzgodnienia formy odbycia i zaliczenia zawieszonych zajęć.

 

Dziekan Collegium Medicum

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu OKNO NA ŚWIAT

REKRUTACJA!

Trwa rekrutacja Uczestników do Projektu pn.: „OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK
w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego”
w ramach:

I. Modułu podnoszenia kompetencji

    1. organizację szkoleń

         a. Kurs wizażu

         b. Szkolenie Brow Design

         c. Szkolenie Basic Class

         d. Szkolenie Laminacja, lifting i botox rzęs i brwi

         e. Szkolenie Przedłużanie rzęs metodą 1:1

     2. organizację wizyt studyjnych

II. Modułu programów stażowych

     1. organizację wysokiej jakości programów stażowych

 

Zainteresowanych udziałem Studentów/ki kierunku Kosmetologia studiów drugiego stopnia zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 22 stycznia 2020 r. do sali A.001

  • studentów I roku o godz. 12.30
  • studentów II roku o godz. 13.00.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji w tym kryteria przyznawania punktacji dostępne są
w Regulaminie Projektu .

Wypełnione i podpisane dokumenty – Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu należy dostarczyć do Biura Projektu pokój nr 2, Budynek A w nieprzekraczającym terminie do dnia 24.01.2020r. do godz. 10.00.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową w przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc zostaną umieszczone na stronie.

https://cm.ujk.edu.pl/aktualnosci-kosmetologia

Osoba do kontaktu:

dr Elżbieta Rębiś – Koordynator merytoryczny dla kierunku Kosmetologia – pokój nr 2, Budynek A.

Serdecznie zapraszamy!

 Dokumenty do pobrania:

Formularz Zgłoszeniowy WLiNoZ Kielce Studenci OKNO NA ŚWIAT Kosmetologia (564.1 KiB)

Regulamin Projektu-OknoWLiNz-regulamin (710.4 KiB)