Ułatwienia dostępu

O kierunku Farmacja

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lipca 2023 roku, Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymał pozwolenie na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku farmacja. Decyzja ta wynika z pozytywnych opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażonej w uchwale oraz Ministra Zdrowia wyrażonej w postanowieniu w sprawie utworzenia studiów.

Utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja poszerza bogatą ofertę edukacyjną Uniwersytetu, która staje się jeszcze bardziej atrakcyjna dla kandydatów. Farmacja jest jedenastym kierunkiem, który koordynowany będzie przez Collegium Medicum. Program studiów został opracowany zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu farmaceuty ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 26 lipca 2019 roku.

Studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej w zakresie nauk farmaceutycznych, jak i wiedzy ogólnej w zakresie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych i społecznych.

Studia prowadzone będą w systemie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym, trwających 5,5 roku z czego ostatni semestr będzie realizowany w formie sześciomiesięcznego stażu w aptekach i jest integralną częścią programu studiów.

Oferujemy ambitne, atrakcyjne i utylitarne studia z nowoczesną bazą lokalową zlokalizowaną w centrum miasta. Można wszędzie dojść pieszo, niekoniecznie korzystając z komunikacji miejskiej, mając dostęp do infrastruktury Kielc. Koszty utrzymania na studiach medycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach są nieporównywalnie niższe w stosunku do dużych miast.

Uniwersytet proponuje atrakcyjny program studiów ze znacznym wymiarem zajęć praktycznych, co pozwoli na wyposażenie absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje szczególnie liczące się u przyszłych potencjalnych pracodawców.

Dysponujemy nowoczesną infrastrukturą badawczą i dydaktyczną. Posiadamy nowoczesne, doskonale wyposażone laboratoria, planujemy zakup kolejnego specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego.

Uniwersytet zapewnia właściwe wykształcenie, które daje duże możliwości zatrudnienia zarówno w aptekach ogólnodostępnych pełnoprofilowych, jak i szpitalnych oraz różnych sektorach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego itp. Absolwentów zainteresowanych pracą badawczą przygotujemy do dalszego kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz do prowadzenia badań naukowych w studiowanym zakresie.

Na pierwszy rok kierunku farmacja w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zostanie przyjętych 50 studentów na studia stacjonarne. Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 oraz jej warunki opublikowane zostały na stronie https://rekrutacja.ujk.edu.pl/

Farmacja na UJK to kierunek dla Ciebie! To jest Twój czas – nie zmarnuj go!

Szukaj