Ułatwienia dostępu

Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2022 dla kierunku dietetyka

Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2022 dla kierunku dietetyka (studia I oraz II stopnia), prowadzonemu na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 W ocenie Komisji Konkursowej „kierunek spełnia kryteria regulaminowe Konkursu, albowiem zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy, realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się. Nadto założenia koncepcji kształcenia na ocenionym kierunku studiów pozostają spójne z misją i strategią rozwoju uczelni, a także zakładają wysoką jakość i różnorodność oferty kształcenia poprzez kreowanie odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, które umożliwiają absolwentom spełnianie wymogów rynku pracy, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także regionalnym i ponadregionalnym. Uczelnia w sposób efektywny dąży do tego, aby podczas całego procesu kształcenia studenci mogli wykształcić odpowiednie nawyki i postawy dające podstawę do realizowania ambitnych celów zawodowych oraz ustawicznego samokształcenia i rozwoju, tak w wymiarze profesjonalnym, jak i osobistym”.

logo studia z przyszloscia 2022

https://www.studiazprzyszloscia.pl/

Data-4446środa, 16 luty 2022 14:23
Wielkość pliku-4446 3.84 MB
Pobierz-4446 68

„Położna Przyszłości ” Ogólnopolska Olimpiada wiedzy dedykowana dla studentek III roku studiów na kierunku położnictwo

logo położna przyszłości 2022 plakat zawierający czapkę pielęgniarek

Obowiązkowe szczepienia dla medyków

Obowiązkowe szczepienia dla medyków

Od 1 marca br. osoby wykonujące zawód medyczny, studenci kierunków medycznych i farmaceuci podlegają obowiązkowym szczepieniem przeciw COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w tej sprawie ukazało się 23 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw (tekst poniżej).

Zgodnie z tym dokumentem, od 1 marca 2022 roku obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19 podlegają osoby wykonujące zawód medyczny. Do 1 marca te osoby powinny przedstawić unijne zaświadczenie cyfrowe potwierdzające szczepienie. – Rozporządzenie dotyczy dużej części osób zatrudnionych i studiujących na naszej Uczelni. W zdecydowanej większości te osoby wykorzystały możliwość zaszczepienia przeciw COVID-19. Pozostali mają niespełna dwa miesiące na wypełnienie obecnie już obowiązku szczepień – mówi dr hab.  Dorota Kozieł, prof. UJK, prorektor do spraw medycznych.

Przypomnijmy, że nasza Uczelnia kilkakrotnie organizowała akcję szczepień w minionym roku. Podobnych akcji możemy spodziewać się w 2022 roku.

Link do rozporządzenia

Projekt HIV i ciąża

W miesiącach październik i listopad 2021 realizowany był program  z Zakresu: Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej „(t. j. Dz. U.  z 2020. 295 ze zm.) Zadanie nr 5. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego pt. Kobiece Pokolenie HIV Minus – kontynuacja. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie , a finansowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zajęcia profilaktyczne dla studentek Położnictwa i Pielęgniarstwa ,,Ciąża i HIV pod kontrolą" realizowane były przez dr Edytę Laurman Jarząbek i dr Elizę Mazur.

W miesiącach październik i listopad 2021 realizowany był program z Zakresu: Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „ (t. j. Dz. U. z 2020. 295 ze zm.) Zadanie nr 5. Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS skierowanych do różnych grup odbiorców oraz wspieranie działalności punktów informacyjno – konsultacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego pt. Kobiece Pokolenie HIV Minus – kontynuacja. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie , a finansowane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zajęcia profilaktyczne dla studentek Położnictwa i Pielęgniarstwa ,,Ciąża i HIV pod kontrolą" realizowane były przez dr Edytę Laurman Jarząbek i dr Elizę Mazur.

HIV CIAZA ULOTKA cz. 2 opis poniżej

Zalecenia GIS dotyczące bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa

 

 1. Zaszczep się przeciwko COVID-19 w pierwszym możliwym terminie.
 2. Utrzymuj bezpieczną odległość od innych osób, nawet, jeśli nie wydają się chore.
 3. Noś maskę zakrywającą usta i nos szczególnie w pomieszczeniach lub gdy zachowanie dystansu nie jest możliwe
 4. Często myj ręce
 5. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
 6. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
 7. Staraj się przebywać w otwartych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikaj zamkniętych przestrzeni. Gdy jest w pomieszczeniu, jeśli jest taka możliwość, otwórz okno.
 8. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni
 9. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych
 10. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
 11. Jeśli źle się czujesz, zostań w domu.
 12. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-bezpiecznego-funkcjonowania-uczelni-i-innych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-okresie-epidemii

Szukaj