News

Nagroda dla Collegium Medicum, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach INTARG 2020 Online

Wśród tegorocznych wystawców Specjalnej Edycji XIII Międzynarodowych Targów wynalazków i innowacji oraz Konkursu INTARG 2020 Online znalazł się zespół Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Kielcach w składzie: dr hab. n. hum, Grażyna Nowak – Starz, prof. UJK (Collegium Medicum), dr n. o zdr. Marta Kordyzon (Collegium Medicum) oraz mgr Dominika Starz ( Wydział Sztuki).

Zespół zaprezentował swoje innowacyjne rozwiązanie – Aplikacja TOM jako narzędzie wspierające pracę służby zdrowia w zakresie transkulturowej opieki medycznej. Aplikacja TOM zawiera najistotniejsze informacje z zakresu opieki medycznej wobec pacjenta transkulturowego. Aplikacja jest dostępna za darmo w sklepie Google Play w języku polskim i angielskim. Z aplikacji można korzystać na smartfonach z systemem operacyjnym Android.

Projekt finansowany był w ramach NCBiR, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Inkubator Innowacyjności 2.0

Sukcesem zespołu jest uzyskanie w Panelu Konkursowym INTARG 2020 Innowacje Społeczne prestiżowej Nagrody przyznanej przez Fundacja Polonia International.

Ponadto Zespół uczestniczył w promocji Uniwersytetu oraz Wydziału CM na specjalnym Panelu Wystawców INTARG 2020 Online. Film promocyjny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zdobył uznanie wśród organizatorów Targów, tym samym rozpoczynał on prezentacje Wystawców podczas Finału INTARG Online 2020 Innowacje Społeczne.

– Wiemy jak ważną barierą w opiece nad pacjentem innego wyznania jest poczucie niezrozumienia i bagatelizowania jego zwyczajów i potrzeb kulturowo-religijnych. Treści zawarte w aplikacji TOM umożliwiają podnoszenie wiedzy i profesjonalizmu zawodowego w kontekście trwających od lat problemów transkulturowej opieki w ochronie zdrowia. Współczesny rozwój technologii mobilnej sprawia, że aplikacje dla służby zdrowia dostępne na smartfonach są akceptowe i wykorzystywane w pracy klinicznej na całym świecie oraz pomagają studentom i pracownikom medycznym podejmować właściwe decyzje w celu uzyskania efektu zdrowotnego.

– Mamy nadzieję, że Aplikacja TOM stanie się narzędziem porządnym zarówno na gruncie praktyki klinicznej (zwiększanie profesjonalizmu i kompetencji kulturowych wśród pracowników), ale także na etapie kształcenia przyszłej kadry medycznej.

Relacja z Finału IINTARG 2020 Online dostępna w: https://youtu.be/rrDr-HzdDXM

Autorzy opracowania mają nadzieję na szybką komercjalizację produktu i wykorzystanie aplikacji przez system ochrony zdrowia.

Drodzy Studenci

przypominamy, że

zgodnie z § 2-3 Zarządzenia nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,

„….osoba kształcąca się w UJK, która podczas przebywania na terenie Uniwersytetu, wykazuje objawy ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg oddechowych (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem), powinna przekazać informację do Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich, dzwoniąc pod nr tel. (41) 3497259 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl”.

Zgodnie z § 4 ww. Zarządzenia

„Na prośbę osoby kształcącej się w UJK, o ww. sytuacji, Uniwersytet powiadamia wskazane przez nią osoby (np. członków rodziny) przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.”

Dla zachowania ciągłości procesu dydaktycznego, prosimy o natychmiastowe zgłaszanie do Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich (dzwoniąc pod nr tel. (41) 3497259 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl) nałożonej kwarantanny lub izolacji w związku z zakażeniem koronawirusem (SARS-CoV-2).

Dziekan
prof. dr hab. n. med. Marianna Janion

Prorektor ds. medycznych

dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł prof. UJK