Ułatwienia dostępu

O Katedrze

Katedra Nauk Farmaceutycznych w strukturze Collegium Medicum UJK istnieje od 1 października 2023 roku. Katedra Nauk Farmaceutycznych kształci studentów 3 kierunków studiów.

Kierunki studiów realizowane w Katedrze Nauk Farmaceutycznych to:

Farmacja - jednolite studia magisterskie

Kosmetologia - stacjonarne studia I i II stopnia

                           niestacjonarne studia I stopnia

Inżynieria Biomedyczna  – stacjonarne studia inżynierskie I stopnia

Zajęcia dydaktyczne dla studentów farmacji i kosmetologii realizowane są w ramach infrastruktury Collegium Medicum. Jednostka dysponuje własną bazą dydaktyczną, gwarantując kształcenie w dogodnych, odpowiadających europejskim standardom warunkach. Z najnowocześniejszej infrastruktury należy wymienić Centrum Symulacji Medycznej, które dysponuje salami symulacyjnymi umożliwiającymi realizację efektów kształcenia na najwyższym poziomie czy salami do prowadzenia egzaminu OSCE (ang. objective structured clinical examination - obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny). Na podniesienia doskonałości naukowej na kierunkach realizowanych w Katedrze Nauk Farmaceutycznych wpłynął zakup sprzętu i zdobycie cennego doświadczenia w ramach realizacji pięcioletniego projektu „Regionalna inicjatywa doskonałości dla nauki i zdrowia” o wartości 12 milionów złotych przyznanemu Collegium Medicum UJK przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Katedra Nauk Farmaceutycznych, realizując zajęcia na kierunku farmacja i kosmetologia, z zakresu nauk podstawowych i przedklinicznych, współpracuje z Wydziałem Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK (z Instytutem Biologii, Instytutem Chemii, Instytutem Fizyki i Instytutem Matematyki). Duża część zajęć, szczególnie z przedmiotów podstawowych realizowanych głównie na pierwszych latach studiów, odbywa się na wspomnianym Wydziale, który wyposażony jest w nowoczesną specjalistyczną aparaturę badawczą, umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych na najwyższym poziomie.  Ponadto kierunek inżynieria biomedyczna realizowany jest we współpracy z Politechniką Świętokrzyską.

Katedra Nauk Farmaceutycznych aktywnie współpracuje z interesariuszami zewnętrznymi (firmami farmaceutycznymi, producentami leków i kosmetyków, szpitalami, Świętokrzyskim Centrum Onkologii, firmami biotechnologicznymi, kierownikami aptek, Kielecką Okręgową Izbą Aptekarską
oraz konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej. Współpraca ta umożliwia dostosowywanie programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy, reagowanie na zmieniające się trendy, a także wymianę informacji i doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem możliwości nabywania przez studentów kompetencji zawodowych.

W Katedrze Nauk Farmaceutycznych prowadzone są tradycyjne oraz nowatorskie badania dyscyplinarne i interdyscyplinarne w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Najważniejsze kierunki tych badań to: badania biotechnologiczne, fitochemiczne, badania aktywności biologicznej związków pochodzenia naturalnego i roślinnych kultur in vitro, zastosowanie ekstraktów roślinnych
w preparatach kosmetycznych i farmaceutycznych, opieka farmaceutyczna i diagnostyka molekularna.

Szukaj