Ułatwienia dostępu

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ ZIMOWEJ 2022/2023 KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ ZIMOWEJ 2022/2023 KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

30.01.2023-11.02.2023

(sesja poprawkowa 17.02.2023-26.02.2023)

 

PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

ROK STUDIÓW/FORMA

DATA

GODZINA

SALA

Nauka o człowieku - anatomia

Dr Agnieszka Przychodni

1 rok stacjonarne

I stopnia

31.01.2023

12:00-13:30

B 2.04

Epidemiologia chorób zakaźnych

Dr Ewa Dutkiewicz

2 rok stacjonarne

I stopnia

01.02.2023

14:00-15:00

D 2/14

Farmakoekonomika

Dr Marek Jędrzejczak

3 rok stacjonarne

I stopnia

09.02.2023

9:00-12:00

D 2/14

Bezpieczeństwo żywienia i żywności

Mgr Agata Bujak-Krzemińska

3 rok stacjonarne

I stopnia

30.01.2023

10:00-11:00

B 0.1

Język obcy

CJO

3 rok stacjonarne

I stopnia

zgodnie z organizacją Studium Języków Obcych https://sjo.ujk.edu.pl/

Medycyna pracy

Dr Ewa Makieła

1 rok stacjonarne

II stopnia

30.01.2023

10:00-11:00

D 1/9

Psychologia zdrowia

Dr Mirosława Tekiel

1 rok stacjonarne

II stopnia

09.02.2023

15:30-16:30

D 1/9

Kodowanie informacji statystyczno-medycznej

Dr Michał Chrobot

1 rok stacjonarne

II stopnia

03.02.2023

13:00-14:00

D 1/9

Stany zagrożenia życia u dzieci

Lek med. Jacek Janowski

1 rok stacjonarne

II stopnia

01.02.2023

10:00-11:00

D 1/9

Wybrane zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego

Dr Grażyna Lis

2 rok stacjonarne

II stopnia

30.01.2023

15:15-16:15

D 1/9

Dokumentacja medyczna w pracy kodera

Dr Aleksandra Sierocka

2 rok stacjonarne

II stopnia

03.02.2023

13:00-14:30

D 1/7

Symulacja medyczna i nowoczesne technologie w medycynie

Lek med. Michał Bączek

2 rok stacjonarne

II stopnia

10.02.2023

9:00-10:00

D 1/9

Szukaj