Ułatwienia dostępu

O Instytucie Nauk Medycznych

Instytut Nauk Medycznych powstał w roku 2015 w strukturze Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, a obecnie Collegium Medicum. Instytut Nauk Medycznych realizuje kształcenie dla kierunku lekarskiego prowadzonego w języku polskim od roku akademickiego 2015/2016 oraz w języku angielskim od roku 2016/2017. Obecnie Instytut Nauk Medycznych w swojej strukturze posiada:

1) Pięć katedr:
- Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Rodzinnej
- Katedra Ginekologii i Położnictwa
- Katedra Medycyny Zabiegowej z Pracownią Genetyki Medycznej
- Katedra Pediatrii Chirurgii Dziecięcej i Otolaryngologii
- Katedra Psychiatrii

2) Sześć zakładów:
- Zakład Anatomii
- Zakład Dermatologii, Kosmetologii i Chirurgii Estetycznej
- Zakład Chorób zakaźnych i Arelgologii
- Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Immunologii Klinicznej
- Zakład Mikrobiologii i Immunologii
- Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej z Pracownią Histologii i Medycyny Sądowej

Instytut Nauk Medycznych, realizując zajęcia na kierunku lekarskim w języku polskim i angielskim z zakresu nauk podstawowych i przedklinicznych, współpracuje z Instytutem Biologii, Instytutem Chemii, Instytutem Fizyki i Instytutem Matematyki UJK w Kielcach.

Kształcenie umiejętności praktycznych dla kierunku lekarskiego jest możliwe dzięki Centrum Symulacji Medycznej sfinansowanego z projektu pn.: „MEDICUS- centrum symulacji medycznej UJK” nr POWR.05.03.00-00-0004/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Kształcenie kliniczne na kierunku lekarskim realizowane jest we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Szpitalem MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II, Szpitalem Kieleckim Św. Aleksandra w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach a także placówkami prowadzącymi ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną.

Wyżej wymienione jednostki stanowią zaplecze dla kształcenia oraz rozwoju naukowego kierunku lekarskiego. Pracownicy Instytutu Nauk Medycznych i studenci kierunku lekarskiego mają do dyspozycji bardzo nowoczesną bazę dydaktyczną i naukową.

Rada Naukowa Instytutu Nauk Medycznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki medyczne. (Podstawa prawna: Decyzja z dnia 24 lipca 2022 r nr 392/302/2022 Ministra Edukacji i Nauki)

Szukaj