Ułatwienia dostępu

Warsztaty z Elektroterapii

WARSZTATY_Z_ELEKTROSYMULACJI.jpg

Harmonogram sesji zimowej 2023/2024

Kierunek Lekarski - Harmonogram sesji zimowej 2023/2024

I rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Data zaliczenia lub egzaminu

Data zaliczenia lub egzaminu

sesja poprawkowa

Chemia

egzamin-wyk.

9.02.2024r. o godzinie 10:30

21.02.2024r. o godzinie 10:30

Biostatystyka z element

Zaliczenie z oc-wyk

6.02.2024r. o godzinie 10:00

19.02.2024r. o godzinie 10:30

II rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Data zaliczenia lub egzaminu

Data zaliczenia lub egzaminu

sesja poprawkowa

Biochemia

egzamin-wyk

8.02, godzina 10:00

 

Biofizyka

egzamin-wyk

26.01.2024 termin ,,0” w Budynku G- Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych aula D/1 dla studentów studiów stacjonarnych 12.45, natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych o godz. 9.00.

2.02.2024 godz. 10.00 w tym samym miejscu.

Genetyka

egzamin-wyk

5.02.2024 aula 13 a i b, godz. 11.00

20.02.2024  aula 13 a i b, godz. 11.00

III rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Data egzaminu

Data egzaminu w sesji poprawkowej

Diagnostyka laboratoryjna

egzamin

1.02.2024

g. 12.30-14.00

19.02.2024

 g. 8.30-10.00

Choroby wewnętrzne – propedeutyka interny

Zaliczenie z oceną

5.02.2024 godz.  14.00-17.00  13a i b

 

Farmakologia z toksykologią

Zaliczenie z oceną

29.01.2024 godz. 11 aula 13 a i b

 

 

 

 

IV rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Data egzaminu

Onkologia

egzamin

02.02.2024, g. 8.30, ŚCO

Rehabilitacja

egzamin

31.01.2024 g.15.00 aule 13 A i B

Choroby zakaźne

egzamin

06.02.2024 g. 10.00, aule 13 A i B

Neurologia

egzamin

29.01.2024 g. 18.00, aule 13 A i B

Chirurgia ogólna

zaliczenie z oceną

22.01.2024 g. 19.00 aule 13 A i B

V rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

rok V

Otolaryngologia

egzamin

06.02.24, godz. 14.30-19.30

aule 13 A i B

Medycyna ratunkowa i katastrof

egzamin

01.02.24 godz. 10.30, aule 13 A i B; poprawka: 27.02.24, godz. 10.30, aule 13 A i B

Ortopedia i traumatologia

egzamin

31.01.2024 g.9.00 aule 13 A i B

("0" na prawach 1. terminu)

Chirurgia dziecięca

egzamin

07- 09.02.2024 (egz. ustne)

Medycyna rodzinna

Zaliczenie z oceną

26.01.2024, g.16.00

Transplantologia

egzamin

22.01.24 g. 17.30

Prawo medyczne

Zaliczenie  oceną

17.01.24 g. 14.30

Chirurgia ogólna

Zaliczenie z oceną

23.01.24, godz. 12.00, aule 13 A i B

VI rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

rok VI

Choroby wewnętrzne

egzamin

testowy: 05.02.24, g.9.00,13 A i B                                         

Pediatria

egzamin

test: 01.02.24 g.10.00, aule 12 a i b; ustny: prof. M. Woynarowski 08.02.24 g.12.00 D 1/7

ustny: dr n. med. Z. Domagała

od 06.02.24

Psychiatria

egzamin

test: 24.01.24 g.9.00 aule 13 A i B

("0" na prawach 1. terminu)

Nabór wniosków o przyznanie przez Województwo Świętokrzyskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 (2)

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium przez Województwo Świętokrzyskie studentom krztałcącym się na kierunku lekarskim.

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 września 2023 r. i potrwa do 16 października br. Stypendium może być przyznane studentowi IV, V lub VI roku studiów, który spełnia łącznie następujace warunki:

a) jest studentem kierunku lekarskiego,

b) nie powtarza roku, na którym ubiega sie o przyznanie stypendium,

c) osiągnął średnia ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75

d) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,

e) zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego a następnie osiedlenia się na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,

f) zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Wnioski w ramach naboru przyjmowane będą w dniach od 1 września 2023 r. do 16 października 2023 r.

Osoba, która odpowiada/wytworzyła za informację:

Monika Malanowicz

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: 41/ 395-16-35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stypendia powiatu strzyżowskiego dla studentów kierunku lekarskiego

W imieniu władz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zachęcamy studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w powiatowym programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 29 września 2023 r.

Podstawowym warunkiem przyznania stypendium jest status studenta w roku akademickim 2023/2024 na co najmniej IV roku studiów oraz zobowiązanie się stypendysty do odbycia stażu podyplomowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowanie, a także podjęcie pracy w ZOZ Strzyżów przez określony w warunkach naboru okres (uzależniony od okresu pobierania stypendium).

Wysokość stypendium to 2000 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy w danym roku studiów). Osoba, która ubiega się o stypendium nie musi pochodzić z powiatu strzyżowskiego, ani być jego mieszkańcem.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi dokumentami są dostępne na stronie powiatu: www.strzyzowski.pl (Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka „Stypendia”) oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pod numerem tel.: 17 2765 000 wew. 38.

Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim (2)

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, na uczelni działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Stypendium może być przyznane studentowi, który kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych; nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w chwili składania wniosku; zawrze umowę, w której zobowiąże się do podjęcia pracy w ZOZ Strzyżów. Wysokość stypendium to 2.000 zł miesięcznie.

29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Strzyżowskiego podjęła Uchwałę Nr XLII/300/2022 w sprawie zasad udzielania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 12 lipca 2022 r. poz. 2661) mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie trzy następujące warunki: 1. kształci się na kierunku lekarskim od IV do VI roku studiów magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych, 2. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w chwili składania wniosku, 3. zawrze umowę, w której zobowiąże się do podjęcia pracy w ZOZ Strzyżów.

       Wnioski należy składać w terminie do dnia 30.09.2022 r. osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów lub na adres: //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 123, 255); text-decoration: none; background-color: transparent;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stypendium ma charakter finansowy i jest przyznawane na okres maksymalnie do 9 miesięcy w każdym roku studiów począwszy od podpisania umowy do czasu planowanego zakończenia okresu kształcenia. Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie.

O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu Strzyżowskiego po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie ww. stypendium wraz z dokumentami jakie należy złożyć są dostępne na stronie powiatu pod adresem: www.strzyzowski.pl (BIP - zakładka „Stypendia”) oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pod numerem tel. 17 2765 000 w. 38.

Powiat Radomski - Stypendia dla studentów V i VI roku kształcących się na kierunku lekarskim

Szanowni Studenci,

w związku z przyjętą przez Radę Powiatu w Radomiu Uchwałą Nr 373/XXXIV/2021 z dnia 17 września  2017 r. ustanawiającą stypendium dla studentów kształcących się w Uczelniach Wyższych, Zarząd Powiatu Radomskiego uchwałą Nr 560/LIII/2023 z dnia 31 marca 2023 r. ogłosił Vi nabór wniosków w sprawie przyznania stypendium dla studentów V i VI roku kształcących się na kierunku lekarskim.

Z uwagi na powyższe, Starosta Radomski serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów do składania wniosków o udzielenie w/w stypendium.

Wszelkie informacje o naborze dostępne są pod adresem: https://www.spradom.finn.pl/bipkod/27895648

W załączeniu: pismo Starosty Radomskiego.

 

Szukaj