Ułatwienia dostępu

O Instytucie Nauk o Zdrowiu

Historia Instytutu Nauk o Zdrowiu sięga 2001 roku, kiedy we współpracy z władzami ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej, w strukturach Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu, powołano Instytut Kształcenia Medycznego. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2005 w Akademii Świętokrzyskiej został utworzony Wydział Nauk o Zdrowiu z trzema Instytutami: Pielęgniarstwa i Położnictwa, Fizjoterapii oraz Zdrowia Publicznego.
Obecnie funkcjonujący w strukturze Collegium Medicum Instytut Nauk o Zdrowiu powstał w 2019 roku, przez połączenie tych Instytutów. Obejmuje 3 katedry i 5 zakładów, które wraz z klinikami stanowią doskonałe zaplecze dla rozwoju naukowego.  Rada naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Instytut kształci przyszłe pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów, specjalistów z zakresu wychowania fizycznego i zdrowia publicznego. Nasi pracownicy i studenci mają do dyspozycji bardzo nowoczesną bazę lokalową, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, laboratoria i pracownie symulacji medycznych. Praktyczne kształcenie studentów odbywa się między innymi w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z pracowniami wysokiej wierności: pielęgniarską i położniczą, Pracowni Posturologii oraz Pracowni Planowania Żywienia i Dietetyki.

Szukaj