Ułatwienia dostępu

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ - SEMESTR ZIMOWY 2023/2024 INSTYTUT NAUK o ZDROWIU

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ -  SEMESTR ZIMOWY 2023/2024 INSTYTUT NAUK o ZDROWIU                   

 
 
 

                KIERUNEK :            FIZJOTERAPIA

 
 

PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

ROK STUDIÓW

DATA

GODZINA

SALA

 

FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO I BÓLU ORAZ DIAGNOSTYKA FIZJOLOGICZNA

prof. UJK dr hab. Ryszard Zarzeczny

II rok/jednolite magisterskie stacjonarne

05.02.2024r. (test)

12,00

B 2.01

 

19.02.2024r. (ustny)

11,00

B 2.01

 

METODY SPECJALNE FIZJOTERAPII

prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński

IV rok/jednolite magisterskie stacjon arne

26.01.2024 r. (egz. "0")

12,00

B 2.01

 
 

FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO I BÓLU ORAZ DIAGNOSTYKA FIZJOLOGICZNA

prof. UJK dr hab. Ryszard Zarzeczny

II rok/jednolite magisterskie niestacjonarne

03.02.2024r. (test)

12,00

B 2.01

 

24.02.2024r.

12,00

B 2.01

 

METODY SPECJALNE FIZJOTERAPII

prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński

IV rok/jednolite magisterskie niestacjonarne

27.01.2024 r. (egz. "0")

16,00

B 2.01

 
 

                KIERUNEK:             WYCHOWANIE FIZYCZNE

 
 

ANTROPOLOGIA

dr n. biol. Agnieszka Przychodni

I rok Wychowanie Fizyczne/I stopień stacjonarne

06.02.2024r. (pisemny)

10,30

D 0/12a

 

19.02.2024r. (ustny)

10,30

B 2.04

 

PSYCHOLOGIA OGÓLNA

mgr Aleksandra Karyś

I rok Wychowanie Fizyczne/I stopień stacjonarne

09.02.2024r. (pisemny)

14,00

D 1/11

 

19.02.2024r. (pisemny)

14,00

D 1/11

 

DIAGNOZA NAUCZYCIELSKA I PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

dr Anna Ozga

I rok Wychowanie Fizyczne/I stopień stacjonarne

01.02.2024r.

12,30

B 2.01

 

22.02.2024r.

12,30

 

DYDAKTYKA OGÓLNA

prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej

I rok Wychowanie Fizyczne/I stopień stacjonarne

12.02.2024r. (pisemny)

10,00

D 0/13

 
 

TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

dr n. o kf. Rafał Pawłowski

I rok Wychowanie Fizyczne/I stopień stacjonarne

05.02.2024r.

11,00

Uniwersyteckie Centrum Sportu sala 2.6

 

19.02.2024r.

11.00

 

FIZJOLOGIA

prof. UJK dr hab. n. o kf. Ryszard Zarzeczny

II rok Wychowanie Fizyczne/I stopień stacjonarne

05.02.2024r. (test)

13,00

B 2.01

 

19.02.2024r. (ustny)

12,00

B 2.01

 

JĘZYK OBCY

zgodnie z organizacją Studium Języków Obcych

III rok Wychowanie Fizyczne/I stopień stacjonarne

zgodnie z organizacją Studium Języków Obcych https://sjo.ujk.edu.pl/

 
 

JĘZYK OBCY

zgodnie z organizacją Studium Języków Obcych

III rok Wychowanie Fizyczne/I niestopień stacjonarne

zgodnie z organizacją Studium Języków Obcych https://sjo.ujk.edu.pl/

 
 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I SPORT W SZKOLE PONAPODSTAWOWEJ

dr n. o kf. Małgorzata Markowska

I rok Wychowanie Fizyczne/II stopień stacjonarne

05.02.2024r. (pisemny)

12,00

B 2.04

 
 

                KIERUNEK:             DIETETYKA

 
 

Anatomia człowieka

dr Agnieszka Florek-Mardjas

1 rok stacjonarne

01.02.2024

15:30

B 1.31

 

I stopnia

 

Anatomia człowieka

dr Agnieszka Florek-Mardjas

1 rok niestacjonarne

01.02.2024

15:30

B 1.31

 

I stopnia

 

Biochemia ogólna i żywności

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof.UJK

1 rok stacjonarne

08.02.2024

10:00

26 Inst. Biol.

 

I stopnia

 

Biochemia ogólna i żywności

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof.UJK

1 rok niestacjonarne

09.02.2024

15:00

26. Inst. Biol.

 

I stopnia

 

Podstawy żywienia człowieka

prof. dr hab. Edyta Suliga

1 rok stacjonarne

02.02.2024

11:00 - 12:30

CM_D_0/12b

 

I stopnia

 

Podstawy żywienia człowieka

prof. dr hab. Edyta Suliga

1 rok niestacjonarne

04.02.2024

10:00 - 11:30

CM_D_0/12a

 

I stopnia

 

Mikrobiologia ogólna i żywności

dr Grzegorz Król

2 rok stacjonarne

01.02.2024

8:00-9:00

CM_D_0/12a

 

I stopnia

 

Mikrobiologia ogólna i żywności

dr Grzegorz Król

2 rok niestacjonarne

04.02.2024

8:00-9:00

CM_D_0/12a

 

I stopnia

 

Analiza i ocena jakości żywności

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof.UJK

2 rok stacjonarne

08.02.2024

11:00

26 Inst. Biol.

 

I stopnia

 

Analiza i ocena jakości żywności

dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof.UJK

2 rok niestacjonarne

09.02.2024

14:00

26. Inst. Biol.

 

I stopnia

 

Kliniczny zarys chorób

dr Sylwia Głowala

2 rok stacjonarne

06.02.2024

08:00

B 2.01

 
 

I stopnia

   

Kliniczny zarys chorób

dr Sylwia Głowala

2 rok niestacjonarne

04.02.2024

15:30

B 2.01

 

I stopnia

 

                KIERUNEK:             RATOWNICTWO MEDYCZNE

 
 

Anatomia

dr hab. prof. UJK Jacek Kuchinka

1 rok stacjonarne

12.02.2024

10:00-12:00

D 0/12a

 

I stopnia

 

dr hab. prof. UJK Jacek Kuchinka

1 rok niestacjonarne

10.02.2024

10:00-12:00

D 0/12a

 

I stopnia

 

Farmakologia z toksykologią

dr hab. prof. UJK Małgorzata Zygmunt

2 rok stacjonarne

02.02.2024

8:00-10:00

D 0/12a

 

I stopnia

 

Kardiologia

dr hab. prof. UJK Janusz Sielski

2 rok stacjonarne

08.02.2024

15:00-16:30

D 0/12a

 

I stopnia

15:00-16:30

 

Intensywna terapia

lek. med. Jacek Janowski

2 rok stacjonarne

05.02.2024

10:00-11:00

D 1/7

 

I stopnia

 

Język obcy

CJO

3 rok stacjonarne

zgodnie z organizacją Studium Języków Obcych https://sjo.ujk.edu.pl/

 

I stopnia

 

3 rok niestacjonarne

 

I stopnia

 

                KIERUNEK:             ZDROWIE  PUBLICZNE

 
 

Epidemiologia chorób zakaźnych

dr Ewa Dutkiewicz

2 rok stacjonarne

06.02.2024

13:00-14:00

D 0/5

 

I stopnia

 

Farmakoekonomika

dr Marek Jędrzejczak

3 rok stacjonarne

02.02.2024

11:00-12:30

D 0/5

 

I stopnia

 

Bezpieczeństwo żywienia i żywności

dr Agata Bujak-Krzemińska

3 rok stacjonarne

01.02.2024

10:00-11:00

B 0.1

 

I stopnia

 

Język obcy

CJO

3 rok stacjonarne

zgodnie z organizacją Studium Języków Obcych https://sjo.ujk.edu.pl/

 

I stopnia

 

Medycyna pracy

dr Ewa Makieła

1 rok stacjonarne

08.02.2024

14:30-15:30

B 2.18

 

II stopnia

 

Psychologia zdrowia

dr Edyta Laurman - Jarząbek

1 rok stacjonarne

01.02.2024

14:30-16:30

B 2.18

 

II stopnia

 

Stany zagrożenia życia u dzieci

lek med. Jacek Janowski

1 rok stacjonarne

05.02.2024

9:00-10:00

D 1/9

 

II stopnia

 

Wybrane zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego

dr Edyta Dziewisz - Markowska

2 rok stacjonarne

02.02.2024

16:00-17:00

B 2.18

 

II stopnia

 

Organizacja opieki nad osobami z niepełnosprawnością w Polsce i na świecie

dr Karolina Klimczyk - Miśtal

2 rok stacjonarne

13.02.2024

14:00-15:30

D 0/5

 

II stopnia

 

Dokumentacja medyczna w pracy kodera

mgr Dagmara Borowiec

2 rok stacjonarne

02.02.2024

16:30-17:30

B 2.18

 

II stopnia

 

Symulacja medyczna i nowoczesne technologie w medycynie

lek med. Michał Bączek

2 rok stacjonarne

06.02.2024

15:00-16:00

B 3.28

 

II stopnia

 

                KIERUNEK POŁOŻNICTWO

 
 

FIZJOLOGIA

dr Justyna Klusek

I/I STOPIEŃ

02.02.2024

11:00-12:30

B2.01

 
 

FARMAKOLOGIA OGÓLNA

dr Marek Jędrzejczak

I/I STOPIEŃ

12.02.2024

14:00

D1.11

 
 

NEONATOLOGIA KLINIKA

lek.Grażyna Pazera

II/I STOPIEŃ

02.02.2024

13.00 -15.00

aula 0.12B

 
 

OPIEKA NEONATOLOGICZNA

mgr Jolanta Staniszewska

II/I STOPIEŃ

12.02.2024

15.30

   
 

PEDIATRIA KLINIKA

dr Katarzyna Barwinek

II/I STOPIEŃ

01.02.2024

16:00

B3.28

 
 

PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE

mgr Agnieszka Zaworska-Winiarska

II/I STOPIEŃ

24.01.2024

16:00

Aula 0.12 A

 
 

JĘZYK ANGIELSKI

SJO

III/ISTOPIEŃ

zgodnie z organizacją Studium Języków Obcych https://sjo.ujk.edu.pl/

 
 

OPIEKA SPECJALISTYCZNA W GINEKOLOGII

prof. dr hab. n. medMarek Sikorski

I/IISTOPIEŃ

02.02.2024

14:00

D1.11

 
 

OPIEKA SPECJALISTYCZNA W NEONATOLOGII

lek. Grażyna Pazera

II/IISTOPIEŃ

02.02.2024

13:00-15:00

aula 0.12B

 
 

                KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

 
 

FIZJOLOGIA

dr Justyna Klusek

I/I STOPIEŃ

02.02.2024

9.00-10.30

B2.01

 
 

FARMAKOLOGIA OGÓLNA

dr Marek Jędrzejczak

I/I STOPIEŃ

12.02.2024

14:00

D1.11

 
 

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE

dr Przemysław Zajac

II/I STOPIEŃ

02.02.2024

12:00

aula 0.13A i B

 
 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

dr Ewa Makieła

II/I STOPIEŃ

07.02.2024

9:00

B2.01

 
 

JĘZYK ANGIELSKI

SJO

III/I STOPIEŃ

zgodnie z organizacją Studium Języków Obcych https://sjo.ujk.edu.pl/

 
 

JĘZYK ANGIELSKI

SJO

II/IISTOPIEŃ

zgodnie z organizacją Studium Języków Obcych https://sjo.ujk.edu.pl/

 
 

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOSMETOLOGIA I rok I stopień stacjonarne

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku I stopnia stacjonarne na kierunku Kosmetologia odbędzie się dnia  03.10.2023r. o godzinie 08.00 w sali D 1/6.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOSMETOLOGIA I rok I stopień niestacjonarne

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku I stopnia niestacjonarne na kierunku Kosmetologia odbędzie się dnia  15.10.2023r. o godzinie 15.45 w sali D 1/10.

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE KOSMETOLOGIA I rok II stopień

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku II stopnia kierunku Kosmetologia odbędzie się dnia 02.10.2023r. o godzinie 12.30 w sali B 3.32.

PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ I ROK SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ I ROK
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE-02.10.2023-GODZINA 9.00 AULA CM_D12

PIELĘGNIARSTWO I STOPIEŃ I ROK SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

PIELĘGNIARSTWO I STOPIEŃ I ROK
SPOTKANIE ORGANIZACYJNE -02.10.2023-GODZINA 11.30 AULA CM_D12-obecność

Szukaj