Ułatwienia dostępu

Warsztaty z zakresu interwencji krytycznych u pacjenta urazowego

plakat Warsztaty z zakresu interwencji krytycznych u pacjenta urazowego

Terminarz zaliczeń/ egzaminów z przedmiotu chirurgia ogólna dla studentów kierunku lekarskiego w letniej sesji egzaminacyjnej rok ak. 2023-24

VI rok: egzamin - 24.06.2024 r, CM, aula 13 A i B

V rok: zaliczenie - 12.06.2024 r, CM, aule 13 A i B

IV rok: zaliczenie- 10.06.2024 r, CM, aule 13 A i B

Nabór wniosków o przyznanie stypendium

Plakat Nabór Wniosków Studenci Medycyny 2024, opis w plikach pod zdjęciem

Plików:
Data-8799wtorek, 13 luty 2024 11:35
Wielkość pliku-8799 554.59 KB
Pobierz-8799 157

Data-8800wtorek, 13 luty 2024 11:35
Wielkość pliku-8800 612.43 KB
Pobierz-8800 87

Data-8798wtorek, 13 luty 2024 11:35
Wielkość pliku-8798 262.12 KB
Pobierz-8798 80

Harmonogram sesji zimowej 2023/2024

Kierunek Lekarski- Harmonogram sesji zimowej 2023/2024

I rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Data zaliczenia lub egzaminu

Data zaliczenia lub egzaminu

sesja poprawkowa

Chemia

egzamin-wyk.

9.02.2024r. o godzinie 10:30

21.02.2024r. o godzinie 10:30

Biostatystyka z element

Zaliczenie z oc-wyk

6.02.2024r. o godzinie 10:00

19.02.2024r. o godzinie 10:30

II rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Data zaliczenia lub egzaminu

Data zaliczenia lub egzaminu

sesja poprawkowa

Biochemia

egzamin-wyk

8.02, godzina 10:00

 

Biofizyka

egzamin-wyk

26.01.2024 termin ,,0” w Budynku G- Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych aula D/1 dla studentów studiów stacjonarnych 12.45, natomiast dla studentów studiów niestacjonarnych o godz. 9.00.

2.02.2024 godz. 10.00 w tym samym miejscu.

Genetyka

egzamin-wyk

5.02.2024 aula 13 a i b, godz. 11.00

20.02.2024  aula 13 a i b, godz. 11.00

III rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Data egzaminu

Data egzaminu w sesji poprawkowej

Diagnostyka laboratoryjna

egzamin

1.02.2024

g. 12.30-14.00

19.02.2024

 g. 8.30-10.00

Choroby wewnętrzne – propedeutyka interny

Zaliczenie z oceną

5.02.2024 godz.  14.00-17.00  13a i b

 

Farmakologia z toksykologią

Zaliczenie z oceną

29.01.2024 godz. 11 aula 13 a i b

 

 

 

 

IV rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

Data egzaminu

Onkologia

egzamin

02.02.2024, g. 8.30, ŚCO

Rehabilitacja

egzamin

31.01.2024 g.15.00 aule 13 A i B

Choroby zakaźne

egzamin

06.02.2024 g. 10.00, aule 13 A i B

Neurologia

egzamin

29.01.2024 g. 18.00, aule 13 A i B

Chirurgia ogólna

zaliczenie z oceną

22.01.2024 g. 19.00 aule 13 A i B

V rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

rok V

Otolaryngologia

egzamin

06.02.24, godz. 14.30-19.30

aule 13 A i B

Medycyna ratunkowa i katastrof

egzamin

01.02.24 godz. 10.30, aule 13 A i B; poprawka: 27.02.24, godz. 10.30, aule 13 A i B

Ortopedia i traumatologia

egzamin

31.01.2024 g.9.00 aule 13 A i B

("0" na prawach 1. terminu)

Chirurgia dziecięca

egzamin

07- 09.02.2024 (egz. ustne)

Medycyna rodzinna

Zaliczenie z oceną

26.01.2024, g.16.00

Transplantologia

egzamin

22.01.24 g. 17.30

Prawo medyczne

Zaliczenie  oceną

17.01.24 g. 14.30

Chirurgia ogólna

Zaliczenie z oceną

23.01.24, godz. 12.00, aule 13 A i B

VI rok

Nazwa przedmiotu

Forma zaliczenia

rok VI

Choroby wewnętrzne

egzamin

testowy: 05.02.24, g.9.00,13 A i B                                         

Pediatria

egzamin

test: 01.02.24 g.10.00, aule 12 a i b; ustny: prof. M. Woynarowski 08.02.24 g.12.00 D 1/7

ustny: dr n. med. Z. Domagała

od 06.02.24

Psychiatria

egzamin

test: 24.01.24 g.9.00 aule 13 A i B

("0" na prawach 1. terminu)

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów studentom kształcącym się na kierunku lekarskim

logo lubuskie warte zachodu

Data-8309piątek, 13 październik 2023 15:23
Wielkość pliku-8309 163.86 KB
Pobierz-8309 95

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim

Uwaga studenci medycyny!

- wydłużono termin składania wniosków

 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki 2023/2024 tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 roku. Wniosek należy złożyć do dnia 30 października 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku dostępne są na stronie BIP pod adresem: https://bip.powiat-wloszczowa.pl – zakładka „Komunikaty i ogłoszenia”.

 

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego przedłużył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wysokość świadczenia wynosi 2 000 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki 2023/2024 tj. od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 roku. Wniosek należy złożyć osobiście
w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do dnia 30 października 2023 r.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
  2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  4. zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu,
    a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. JANA PAWŁA II we Włoszczowie.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
  2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
  3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendium zostały określone
w regulaminie.

plakat stypendium dla studentów medycyny

Szukaj