Ułatwienia dostępu

Uwaga studenci kierunku Wychowanie Fizyczne I rok studia II stopnia stacjonarne

Zaliczenie z przedmiotu Statystyka u Pani dr n. o kf. Elżbiety Cieśli odbędzie się w dniu 29.01.2024 r. (pon.) godz. 17.00 do 19.00 w s. B0.31CIM

Uwaga studenci I roku Wychowania Fizycznego studia I stopnia stacjonarne

Egzamin z przedmiotu Teoria wychowania fizycznego u Pana dr n. o kf. Rafała Pawłowskiego odbędzie się w dniu 05.02.2024 r. (pon.) o godz. 11:00 w s. Uniwersyteckie Centrum Sportu sala 2.6
natomiast

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 19.02.2024 r. (pon.) o godz. 11:00 w s. Uniwersyteckie Centrum Sportu sala 2.6

Uwaga studenci I roku Wychowania Fizycznego studia I stopnia stacjonarne

Egzamin pisemny z przedmiotu Dydaktyka ogólna u Pana prof. UJK dr hab. Sławomir Koziej odbędzie się w dniu 12.02.2024 r. (pon.) o godz. 10:00 w s. CM_ D 0/13

Uwaga studenci I roku Wychowania Fizycznego studia I stopnia stacjonarne

Egzamin pisemny z przedmiotu Antropologia u Pani dr n. biol. Agnieszki Przychodni odbędzie się w dniu 06.02.2024 r. (wt.) o godz. 10:30 w s. CM_ D 0/12a
natomiast Egzamin poprawkowy (ustny) odbędzie się w dniu 19.02.2024 r. (pon.) o godz. 10:30 w s. CM_B2.04

Uwaga studenci I roku Wychowania Fizycznego studia II stopnia stacjonarne

Egzamin pisemny z przedmiotu Aktywność fizyczna, profilaktyka zdrowotna i sport w szkole ponadpodstawowej u Pani dr n. o kf. Małgorzaty Markowskiej odbędzie się w dniu 05.02.2024 r. (pon.) o godz. 12:00  w s. CM_B2.04

Uwaga studenci I roku Wychowania Fizycznego studia I stopnia stacjonarne

Egzamin z przedmiotu Diagnoza nauczycielska i praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi u Pani dr Anny Ozgi odbędzie się w dniu 01.02.2024 r. (czw.) o godz. 12:30 w s. CM_B2.01
natomiast
Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 22.02.2024 r. (czw.) o godz. 12:30 w s. CM_B2.01

Szukaj