,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny”

Instytut Nauk Medycznych, Wydział  Lekarski  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają zainteresowanych lekarzy i pielęgniarki na konferencję naukowo-szkoleniową pt. ,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny” , która odbędzie się 19 lutego w sali wykładowej Wydziału, al. IX Wieków Kielc 19A,  wejście od ulicy Radiowej.

Czytaj dalej ,,Leczenie ran przewlekłych jako problem interdyscyplinarny”

STYPENDIUM SOCJALNE I SOCJALNE ZWIĘKSZONE NA SEMESTR LETNI 2015/2016

Termin składania:        09-20.02.2016
Terminy kolejne:

04-12.03.2016 – termin marcowy
01-09.04.2016 – termin kwietniowy
04-14.05.2016 – termin majowy

Dokumenty do złożenia:

  1. osoby, które składały na semestr zimowy:

a/ sytuacja nie uległa zmianie w stosunku do dokumentów złożonych na semestr zimowy – składają oświadczenie na załączniku nr 26
b/ sytuacja uległa zmianie w stosunku do dokumentów złożonych na semestr zimowy – składają oświadczenie na załączniku nr 26 + wniosek o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 7) wraz z kompletem dokumentów poświadczających zmianę

2.  osoby, które nie składały na semestr zimowy – komplet dokumentów

Egzamin certyfikacyjny B2 z języków obcych

Studium Języków Obcych UJK Kielce uprzejmie informuje, że egzamin certyfikacyjny B2 z języków obcych dla studentów II i III roku I˚ studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w sesji zimowej 2015/2016 odbędzie się terminach:
– egzamin pisemny: 01.02.2016 r.;
– egzamin ustny: 03.02.2016 r.- 05.02.2016 r.
Egzamin w sesji poprawkowej został zaplanowany na dzień 18.02.2016 r.
Szczegóły dotyczące harmonogramu egzaminów zostaną umieszczone na stronie SJO (www.ujk.edu.pl/sjo)

Obowiązkowe ubezpieczenie do praktyk zawodowych i zajęć praktycznych – OC i NNW (obowiązuje na cały rok akademicki) należy wykupić w Dziale Spraw Studenckich UJK Żeromskiego 5 II p. tel. 349-72-59

Koszt NNW – 33,20 zł   OC – 9,50     razem 42,70 zł.

Ubezpieczać można się od 1.10 do 15.12.2015

 Studenci studiów stacjonarnych I stopnia mają możliwość zrobienie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach ul. Jagiellońska 68. Trzeba mieć ze sobą potwierdzenie studiowanie na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.