Pielęgniarstwo III rok

Interna i Pielęgniarstwo Internistyczne ; dr M. Czarny – Działak ; 03.02.2014; 10.00-11.00 sala12

Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne; dr M. Knap ; 19.02.2014; poprawka 06.02.2014 godz. 15:15

Pielęgniarstwo I rok

Fizjologia dr Jacek Starzyk; ustny ; w terminie 07.02.2014 godz. 12.00                      

 Genetyka dr Justyna Klusek;  poprawa zaliczenia /ustna; w terminie 06.02.2014 godz. 11.00    sala 212

III rok Pielęgniarstwo Egzamin oraz zagadnienia egz.e z Interny i pielęgniarstwa internistycznego dr G. Czerwiak

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu:   Interna i piel. internistyczne 

III Rok  Pielęgniarstwo  – studia stacjonarne.

Egzaminator:   dr n. med. Grażyna Czerwiak  – egzamin dn. 10.02.2013r (poniedziałek)  godz. 12.00  sala nr 12

  1. Problemy kliniczne   i diagnostyczne   w chorobach   układu pokarmowego.
  2. Problemy kliniczne   i diagnostyczne  w chorobach  hematologicznych
  3. Kolagenozy  jako choroby układowe tkanki łącznej
  4. Problematyka cukrzycy jako choroby interdyscyplinarnej. Powikłania ostre i przewlekłe  w cukrzycy.
  5. Dychawica oskrzelowa jako choroba o podłożu alergicznym.
  6. Problemy kliniczne   i diagnostyczne  chorób  układu krążenia.
  7. Problemy kliniczne   i diagnostyczne  w chorobach  narządu ruchu
  8. Obserwacja, diagnostyka i  postępowanie w chorobach układu oddechowego
  9. Obserwacja, diagnostyka i  postępowanie leczniczo- pielęgnacyjne w chorobach układu moczowego
  10. Specyfika  pielęgnowania w chorobach przewlekłych – analiza problemów pielęgnacyjnych