III rok Pielęgniarstwo Egzamin oraz zagadnienia egz.e z Interny i pielęgniarstwa internistycznego dr G. Czerwiak

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu:   Interna i piel. internistyczne 

III Rok  Pielęgniarstwo  – studia stacjonarne.

Egzaminator:   dr n. med. Grażyna Czerwiak  – egzamin dn. 10.02.2013r (poniedziałek)  godz. 12.00  sala nr 12

  1. Problemy kliniczne   i diagnostyczne   w chorobach   układu pokarmowego.
  2. Problemy kliniczne   i diagnostyczne  w chorobach  hematologicznych
  3. Kolagenozy  jako choroby układowe tkanki łącznej
  4. Problematyka cukrzycy jako choroby interdyscyplinarnej. Powikłania ostre i przewlekłe  w cukrzycy.
  5. Dychawica oskrzelowa jako choroba o podłożu alergicznym.
  6. Problemy kliniczne   i diagnostyczne  chorób  układu krążenia.
  7. Problemy kliniczne   i diagnostyczne  w chorobach  narządu ruchu
  8. Obserwacja, diagnostyka i  postępowanie w chorobach układu oddechowego
  9. Obserwacja, diagnostyka i  postępowanie leczniczo- pielęgnacyjne w chorobach układu moczowego
  10. Specyfika  pielęgnowania w chorobach przewlekłych – analiza problemów pielęgnacyjnych

Konsultacje pracowników Instytutu Fizjoterapii w sesji zimowej roku akademickiego 2013/2014

Prof. UJK dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński 25.01.2014 r. (sob.) godz. 11.30 – 12.30 s. 222
Prof. UJK dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński – 21.01.2014 r. (wt.) oraz 28.01.2014 r. (wt.) 13.00-15.00 s. 217
Mgr Magdalena Lipińska-Stańczak 22.01.2014 r. (śr.) 11.30 do 13.30 p. 217
Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Bień – 22.01.2014 oraz 29.01.2014 r. (środy) po wcześniejszym telefonicznym kontakcie starostów
Dr n. o zdr. Beata Szczepanowska-Wołowiec – 15.01.2014 r. (śr) oraz 29.01.2014 r. (śr) 16.00-17.00 s. 219
Dr n.o kf. Jolanta Dudek – 16.01.2014 r. (czw.) godz. 16.30-18.30 s. 205
Dr n. med. Paweł Półrola – 15.01.2014 (śr) oraz 22.01.2014 r. (śr.) 17.00-18.00 s. 217
Dr n. med. Janusz Sielski – 23.01.2014 (czw.) oraz 30.01.2014r. (czw.) 18.00-19.00 s. 203
Dr n. med. Zdzisław Legwant – 18.01.2014 r. (sob) 10.00-12.00 p. 116
Dr n. o kf. Małgorzata Markowska – 22.01.2014 (śr.) 12.00-14.00 p. 223
Dr n. med. Adam Bandyra – 25.01.2014r. (sob.) 15.00-17.00 p. 217
Mgr Marek Zięba – 23.01.2014 (czw.) w godz. 8.30-9.45 p. 116
Dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka – 24.01.2014r. (pt.) 16.00-18.00, 26.01.2014r. (nd) 11.00-12.00, 29.01.2014r. (śr.) 9.00-11.00 p. 113

Uwaga studenci

Zajęcia z przedmiotu  „Pielęgniarstwo w przewlekłych chorobach nerek”  z mgr Anetą Lesiak dla II roku Pielęgniarstwa II stopnia ( wykłady i ćwiczenia)w dniach  7 i 8 stycznia 2014 zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy.

Uwaga Studenci

Zajęcia z Panią dr n. hum. Kazimierą Zdziebło w dniach 4.12; 12.12; 18.12 zostają odwołane. Odpracowanie zajęć:

Klasyfikacja ICNP i NANDA
gr1 – 27.11; 8.01
gr2 – 13.11; 8.01
gr3 – 13.11; 20.11

Pielęgniarstwo europejskie
ćw gr III 20.11
29.01 15:00-16:30

Ustawodawstwo zawodowe położnej – wymogi europejskie
19.11

Uwaga Studenci

Zajęcia z Panią dr n med Renatą Stępień tj. Dydaktyka medyczna (Położnictwo II rok II stopień z dnia 28.11.2012 zostały odwołane. Zajęcia zostały przeniesione na 9.01.2013 r.

Seminarium Naukowe Instytutu Pielęgniarstwa i Połoznictwa

Program seminarium naukowego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poświęconego wybranym problemom chirurgii dziecięcej. Seminarium odbędzie się w dniu 27.11.2013 o godz.: 15:00 w auli 201

Program:

1. „Chirurgia małoinwazyjna u noworodka”
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski
Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
20 minut

2. „Dysganglionozy jako istotny problem diagnostyczno-leczniczy”
dr n. med. Wojciech Niedziela
Oddział Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej Kielce
10 minut

3. „Operacja przepukliny pachwinowej sposobem laparoskopowym (PIRS) metodą Patkowskiego”
dr n. med. Przemysław Wolak
Oddział Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej Kielce
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu UJK Kielce
10 minut

4. Dyskusja i podsumowanie Seminarium Naukowego

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku odbędzie się w dn. 01.10.2013 r. (wtorek) 

Pielęgniarstwo   – st. stacjonarne I stopnia
Położnictwo       – st. stacjonarne I stopnia
godz.  10:00
godz.  12:00
sala     12
sala   101

Po spotkaniu organizacyjnym przewidziane są zajęcia.

Uwaga studenci Pielęgniarstwa I rok – st. niestacjonarne II stopnia

Ostateczny termin zaliczenia dla osób, które nie uzyskały zaliczenia z przedmiotu Anestezjologia i Pielęgniarstwo w anestezjologii odbędzie się w dniu 7.02.2013 r. (czwartek) o godz. 18:00 w s. 118.

Ostateczny termin zaliczenia testowego dla osób, które nie uzyskały zaliczenia z przedmiotu Wykład monograficznyodbędzie się w dniu 8.02.2013 r.(piątek) o godz. 12:00 w s. 115(do zaliczenia mogą przystąpić jedynie osoby, które nie mają zaliczenia z przedmiotu)